Księgowość, prawo, doradztwo, networking

„Nowy Ład”- najważniejsze zmiany w podatkach dochodowych CZĘŚĆ I

Od kliku tygodni regularnie staramy się przedstawiać Państwu rozwiązania przewidziane przez ustawodawcę w ramach tzw. „Nowego Ładu” zwanego też „Polskim Ładem”. W poprzednich tygodniach zajęliśmy się między innymi tematyką przeciwdziałania szarej strefie oraz zmianach dotyczących amortyzacji nieruchomości przeznaczonych na wynajem, a także składników majątku firmy, które wcześniej były wykorzystywane przez przedsiębiorcę tylko i wyłącznie do celów prywatnych. Z powyższymi artykułami można zapoznać się pod adresem:

https://concepcion.pl/ministerstwo-finansow-przedstawia-rozwiazania-majace-na-celu-walke-z-szara-strefa-i-zapowiada-ponoszenie-pelnej-odpowiedzialnosci-przez-pracodawcow/

https://concepcion.pl/niekorzystne-dla-podatnikow-zasady-amortyzacji-wedlug-nowego-ladu/

W niniejszym wpisie przedstawimy Państwu kolejne zmiany, które są proponowane w ramach „Nowego Ładu” w podatkach dochodowych.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Jak już wspominaliśmy w jednym z ostatnich wpisów, Ministerstwo Finansów zamierza obarczyć całkowitą odpowiedzialnością za pracę w szarej strefie przedsiębiorcę zatrudniającego pracownika bez umowy, lub płacącego mu część wynagrodzenia bez opodatkowania. Oznacza to, że pracodawca pokryje wszelkie koszty związane z zapłatą zaległych zaliczek na podatek, składek ZUS, a wypłacone wynagrodzenie stanie się jego przychodem. Prawodawca ma nadzieje, że takie rozwiązanie, które nie obciąży pracownika skłoni go do dochodzenia swoich praw i zgłaszania do odpowiednich organów faktu, że pracuje nielegalnie, bez umowy oraz opłaconych podatków i składek ZUS. Przypomnijmy, że w obecnym stanie prawnym ujawnienie wynagrodzenia, które pochodzi z nieznanych źródeł obowiązuje osobę fizyczną między innymi do rozliczenia podatku dochodowego. W ocenie Ministra Finansów, okoliczności te powodują, że pracownik niechętnie informuje organy administracji o pracy wykonywanej „na czarno”, gdyż po jego stronie również wystąpią konsekwencje polegające na konieczność uregulowania zaległości wobec Skarbu Państwa.

To jednak niejedyna zmiana dotycząca opodatkowania między innymi wynagrodzenia za pracę. Zgodnie z zapowiedziami podwyższeniu do 30 000 zł ulegnie kwota wolna od podatku, która aktualnie wynosi 8 000 zł.

Oprócz wspomnianej powyżej kwoty wolnej od podatku, prawodawca zamierza również zwiększyć kwotę stanowiącą limit pierwszego progu podatkowego. W obecnym stanie prawnym jest to 85 528 zł. Do wartości tej dochód opodatkowany jest 17 % stawką podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody powyżej tej kwoty podlegają wyższej 32 % stawce podatku. Według projektu Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, pierwszy próg podatkowy miałby kończyć się na kwocie 120 000 zł.

Według ustawodawcy powyższe rozwiązania tj. podniesienie kwoty wolnej od podatku oraz zmiana limitów kwotowych w przypadku skali podatkowej ma zniwelować straty jakie poniesie pracownik z tytułu braku możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej.

Kolejną zmianą, która dotyczy bezpośrednio pracowników jest tzw. ulga dla klasy średniej. W zamierzeniu będzie ona dotyczyć osób, które są zatrudnione na umowę o pracę i których roczny dochód mieści się w przedziale 70 000 zł- 130 000 zł. Wprowadzenie tej ulgi ma spowodować neutralność reformy dla pracowników, których miesięczny dochód oscyluje w kwocie od 6 000 do 11 000 zł.

Inną ulgą, która dotyczy pracowników jest brak opodatkowania dochodów osób, które kontynuują pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych. Estoński CIT w nowej odsłonie

Projekt ustawy zakłada rozszerzenie możliwości zastosowania przepisów dotyczących tzw. estońskiego CITu oraz złagodzenie warunków zarówno rozpoczęcia stosowania owych przepisów, jak i warunków koniecznych do spełnienia w celu pozostania w systemie ryczałtu od dochodów spółek. W szczególności zmiany zakładają:
-rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do opodatkowania estońskim CIT o spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne (w aktualnym stanie prawnym z estońskiego CITu mogą korzystać tylko podmioty będące spółkami kapitałowymi),
-rezygnację z konieczności ponoszenia określonych nakładów inwestycyjnych jako warunku dla stosowania przepisów o estońskim CIT, z zachowaniem możliwości ich ponoszenia w celu skorzystania z preferencyjnej stawki ryczałtu (obecnie: 15%, jednak nie mniej niż 20.000 zł – w okresie 2 kolejno następujących po sobie lat podatkowych, 33%, jednak nie mniej niż 50.000 zł – w okresie 4 lat podatkowych (w przypadku realizacji znaczącej inwestycji oraz wypełnienia odpowiednich obowiązków informacyjnych),
-rezygnację z warunku dotyczącego górnego limitu przychodów podatników opodatkowanych estońskim CIT, a w konsekwencji również z domiaru zobowiązania podatkowego (aktualnie limit wynosi 100 mln. zł),
-uelastycznienie terminów spłaty zobowiązania podatkowego w zakresie tzw. korekty
wstępnej, a w niektórych przypadkach również zniesienie obowiązku zapłaty owego
zobowiązania.
Warto przy tym zaznaczyć, że nadal obowiązywać będą warunki dotyczące:
-ograniczenia kręgu udziałowców do osób fizycznych i braku wielopoziomowej struktury,
-osiągania większości przychodów z działalności operacyjnej i zatrudniania minimalnie 3 pracowników.

W związku z tym, że „Nowy Ład” jest bardzo obszernym projektem, w następnym tygodniu przedstawimy Państwu proponowane w jego ramach ulgi m.in. ulgę na prototyp, ulgę na robotyzację oraz ulgę na zatrudnienie innowacyjnych pracowników.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.