Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Niekorzystne dla podatników zasady amortyzacji według „Nowego Ładu”

Brak możliwości amortyzacji wynajmowanej nieruchomości

Zgodnie z zapowiedziami od 1 stycznia 2022 roku podatnicy, którzy wynajmują mieszkania nie będą mieli możliwości dokonywać od nich odpisów amortyzacyjnych. Podmioty dokonujące wynajmu mieszkań w ramach działalności gospodarczej będą miały obowiązek opodatkowania działalności ryczałtem. Oznacza to całkowite wyłączenie opodatkowania dochodów z tego tytułu na zasadach ogólnych, co sprawia, że podatnicy nie będą mogli również rozliczać kosztów uzyskania przychodów, tj. m.in. amortyzacji.

Planowane rozwiązanie oznacza, że wydatki poniesione na nabycie przez podatników nieruchomości mieszkalnych na wynajem, nigdy nie staną się dla nich kosztem uzyskania przychodu.

Nowe zasady wyceny majątku prywatnego przekazanego na cele firmowe

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie podatku dochodowego za wartość początkową środków trwałych uważa się:
-w razie odpłatnego nabycia – cenę ich nabycia,
-w razie częściowo odpłatnego nabycia – cenę ich nabycia powiększoną o wartość przychodu,
-w razie wytworzenia we własnym zakresie – koszt wytworzenia,
-w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób – wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa
o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości.

Zgodnie z powyższym w przypadku np. wniesienia oświadczeniem do majątku firmy prywatnego samochodu jego wartość początkową stanowiła cena nabycia widniejąca na dowodzie zakupu. „Nowy Ład” zamierza zmienić tę regułę.

Jak wskazuje Minister Finansów, w przypadku składników majątku firmy, które przed przyjęciem ich do środków trwałych przedsiębiorstwa były nabyte i wykorzystywane w majątku prywatnym osoby fizycznej, cena nabycia może znacznie odbiegać od rzeczywistej wartości takiego składnika. Przykład stanowi samochód osobowy, który został nabyty kilka lat wcześniej i wykorzystywany wyłącznie do celów prywatnych, na dzień przyjęcia go do używania w działalności gospodarczej, ma on dużo niższą wartość, tymczasem zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami amortyzowany jest jak nowy środek trwały. Minister Finansów zamierza to zmienić i dla środków trwałych wykorzystywanych wcześniej do celów przydatnych ustalić nowy sposób określania ich wartości początkowej, która opierałaby się o cenę zakupu, lub wartość rynkową, jeżeli byłaby ona niższa od ceny zakupu.

Minister Finansów planowaną zmianą chce, by składnik majątku przedsiębiorstwa był amortyzowany od jego realnej wartości, uwzględniając przy tym faktyczne zużycie przed wprowadzeniem tego składnika do firmy.

Zmiana ta oznacza dla podatników krótszy czas amortyzacji środka trwałego, a co za tym idzie zmniejszone koszty uzyskania przychodów.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.