Księgowość, prawo, doradztwo, networking

RODO- zawiadomienie osoby fizycznej o naruszeniu ochrony danych osobowych nie jest uzależnione od zaistnienia negatywnych konsekwencji naruszenia, ale od samej możliwości ich wystąpienia

W jednym z najnowszych komunikatów, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych poinformował o nałożeniu kary pieniężnej w wysokości ponad 363 tysięcy złotych na Bank Millenium za niewłaściwe poinformowanie osoby, której danych naruszenie dotyczyło oraz za brak zgłoszenia naruszenia organo ..