Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Zakup pieca węglowego nie może być rozliczony w ramach ulgi termomodernizacyjnej

Co to jest ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna jest stosunkowo nową ulgą. Została wprowadzona w 2018 roku i można było pierwszy raz z niej skorzystać w rozliczeniu składanym w 2020 roku. Szerzej na jej temat pisaliśmy już wcześniej na naszym blogu:

Ulga termomodernizacyjna- kto i kiedy może z niej skorzystać?

W skrócie można stwierdzić, że ulga termomodernizacyjna ma na celu zachęcenie podatników do dokonywania remontów i wymiany urządzeń lub dokonania przyłączy, które spowodują m.in. zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody oraz ogrzewania budynków mieszkalnych. Ponadto do ulgi termomodernizacyjnej można zaliczyć również wydatki na całkowitą lub częściową zmianę źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokoprawnej kogeneracji.

Temat ulgi termomodernizacyjnej powraca ponownie

Zgodnie z §1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych sformułowanie „kocioł na paliwo stałe” zostało zastąpione sformułowaniem „kocioł przeznaczony wyłącznie do spalania biomasy”. Ustawodawca ma na myśli tutaj biomasę pozyskaną z drzew i krzewów oraz biomasę roślinną z rolnictwa. Kolejnym warunkiem skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej przy zakupie kotła jest to, aby eksploatacji takiego kotła nie zabraniała uchwała antysmogowa. Powyższe oznacza, że wydatki na zakup kotłów węglowych na paliwa stałe tj. na przykład  na węgiel nie będą mogły zostać odliczone w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2022 roku.

Kto i w jakim okresie może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Z ulgi termomodernizacyjnej może skorzystać podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Co ważne z ulgi będą mogły korzystać osoby spełniające powyższe kryteria, które są jednocześnie podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych opłacającymi podatek na zasadach ogólnych (wg skali podatkowej), według stawki liniowej, lub na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Co istotne ulgą termomodernizacyjną nie są objęci podatnicy, którzy przy termomodernizacji swoich domów korzystali z innej pomocy państwa na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, np. poprzez dotacje czy dopłaty.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.