Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Ministerstwo Finansów wydłużyło termin na złożenie sprawozdań finansowych za 2020 rok

W czasie, gdy Polska mierzy się z trzecią falą pandemii koronawirusa, organy państwowe przygotowują dla przedsiębiorców udogodnienia proceduralne, dzięki którym będą oni mieli więcej czasu na zrealizowanie swoich obowiązków podatkowych. Jednym z takich ułatwień było wydłużenie terminu na złożenie deklaracji rocznej CIT-8. Wspominaliśmy o tym we wcześniejszym wpisie:

https://concepcion.pl/ministerstwo-finansow-wydluza-termin-na-zlozenie-cit-za-2020-rok-i-zaplate-podatku/

Kolejnym rozwiązaniem proceduralnym dla przedsiębiorców jest wydłużenie terminu na złożenie sprawozdań finansowych za 2020 rok. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji wydłużono termin na złożenie sprawozdań finansowych:

-dla wszystkich jednostek objętych ustawą o rachunkowości, za wyjątkiem jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek będących pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego terminy na zamknięcie ksiąg rachunkowych, sporządzenie jednostkowego sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenie tego sprawozdania wydłużone zostały o 3 miesiące, czyli sprawozdanie należy sporządzić do końca czerwca, a zatwierdzić do końca września 2021 roku,

-dla jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną powyższe terminy wydłużono o 1 miesiąc.

Podatnicy w rozumieniu ustawy o podatku od osób fizycznych, którzy prowadzą księgi rachunkowe i sporządzający sprawozdanie finansowe, muszą przekazać je szefowi Krajowej Administracji Skarbowej do 31 lipca 2021.

Kto nie skorzysta z wydłużenia terminu?

Czytając treść wyżej wskazanego rozporządzenia można zauważyć, że wydłużenie terminu na złożenie sprawozdań finansowych nie dotyczy między innymi sprawozdań skonsolidowanych grup kapitałowych. Oznacza to, że spółki należące do jednej grupy kapitałowej co do zasady nie powinny korzystać z przedłużonego terminu, ponieważ może to w znaczny sposób utrudnić sporządzenie w terminie sprawozdania skonsolidowanego całej grupy kapitałowej.

 

 

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.