Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Mikrorachunek podatkowy- należy go wygenerować na podstawie NIP czy PESEL?

Od 1 stycznia 2020 roku podatnicy będą zobowiązani wpłacać należności z tytułu podatków na indywidualne rachunki podatkowe. Powyższe stwarza obowiązek wygenerowania przez podatnika swojego mikrorachunku podatkowego.

Zasady zakładania mikrorachunku podatkowego są proste i pisaliśmy już o nich na naszym blogu w poście:

https://concepcion.pl/indywidualny-rachunek-podatkowy-juz-od-1-stycznia-2020-roku/

Gdzie można wygenerować mikrorachunek podatkowy?

Generator mikrorachunków dostępny jest pod adresem:

https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/

W celu wygenerowania swojego indywidualnego mikrorachunku podatkowego należy podać swój numer PESEL lub NIP.

Który identyfikator podatkowy należy podać w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą i jednocześnie pracującej na etacie?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników identyfikatorem podatkowym jest:
-numer PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,
-NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.

Numer PESEL jest identyfikatorem podatkowym osób fizycznych, które nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej, nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług oraz nie są płatnikami podatków oraz składek ZUS. Powyższe kryteria muszą być spełnione łącznie, aby podatnik mógł posługiwać się numerem PESEL jako identyfikatorem podatkowym.

NIP będzie więc identyfikatorem podatkowym osób, które prowadzą działalność gospodarczą, są podatnikami VAT lub są podatnikami na podstawie odrębnych ustaw, ale nie są jednocześnie objęci ewidencją PESEL, lub są płatnikami podatków lub składek ZUS.

W przypadku, gdy osoba prowadząca działalność gospodarczą jednocześnie pracuje na umowę o pracę swój mikrorachunek podatkowy wygeneruje na podstawie NIP. Jeśli jednak zdarzy się, że podatnik zrobi wpłatę na mikrorachunek z PESEL, to zostanie ona zaksięgowana w sposób prawidłowy. Kluczowa w tym przypadku jest prawidłowa identyfikacja wpłacającego.

Na jaki rachunek wpłacać należności podatkowe w przypadku braku numeru PESEL i NIP

Każdy podatnik w Polsce powinien mieć identyfikator podatkowy – PESEL albo NIP. Jeśli jednak podatnik czeka na decyzję o jego przyznaniu, wpłać należność na mikrorachunek podatkowy właściwego urzędu skarbowego, zgodnie z obwieszczeniem w sprawie wykazu rachunków bankowych urzędów skarbowych. Znajduje się tam szczegółowe objaśnienie, na który rachunek w takiej sytuacji należy wpłacać poszczególne podatki.
W takim przypadku podatnik ma obowiązek podać w przelewie numer dokumentu, np. paszportu, dowodu osobistego, aby urząd skarbowy mógł go zidentyfikować i prawidłowo rozliczyć wpłatę.

Jakie podatki będzie można wpłacać na mikrorachunek podatkowy?

Na mikrorachunek podatkowy będzie można wpłacać należności dotyczące podarku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług. Podatki inne niż PIT, CIT i VAT wpłacane będą na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych, zgodnie z obwieszczeniem w sprawie wykazu rachunków bankowych urzędów skarbowych.
Jak zapłacić zobowiązania, które wynikają z korekt deklaracji okresy sprzed 1 stycznia 2020 r.?
Od 1 stycznia 2020 r. każdy przelew, który dotyczy PIT, CIT i VAT podatnik zrobi na mikrorachunek podatkowy, nawet należności dotyczące zobowiązań podatkowych z lat ubiegłych. W tytule przelewu należy w takim przypadku zaznaczyć, że płatność dotyczy zobowiązania, które wynika z korekty deklaracji.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.