Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Indywidualny rachunek podatkowy już od 1 stycznia 2020 roku

Z dniem 31 grudnia 2019 roku zlikwidowane zostaną konta bankowe urzędów skarbowych przeznaczone do wpłacania podatków. Numery kont bankowych urzędów skarbowych 1 stycznia 2020 roku zostaną zastąpione przez indywidualne rachunki podatkowe.

Czym jest indywidualny rachunek podatkowy?

Indywidualny rachunek podatkowy to rachunek, za pośrednictwem którego każdy podatnik będzie miał możliwość dokonania wpłaty z tytułu podatków dochodowych, podatku od towarów i usług, czy też niepodatkowych należności stanowiących dochód budżetu państwa np. mandatów.

Na jakich zasadach będzie działać indywidualny rachunek podatkowy?

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów jeszcze w 2019 roku zostanie uruchomiony tak zwany generator mikrorachunków podatkowych. Mikrorachunek ma składać się z 26 znaków i zawierać numer PESEL podatnika będącego osobą fizyczną lub NIP w przypadku przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych. Aby uzyskać swój własny mikrorachunek podatnik będzie musiał udać się się do urzędu skarbowego lub wygenerować numeru rachunku za pośrednictwem strony internetowej www.podatki.gov.pl. Zgodnie z zapowiedziami ustawodawcy generator indywidualnych rachunków podatkowych będzie działać całodobowo, a podatnik będzie mógł wygenerować numer swojego mikrorachunku 2 dowolnym momencie korzystając z komputera, lub urządzeń mobilnych takich jak smartfon czy tablet.

W jaki sposób będą księgowane wpłaty dokonane na indywidualny rachunek podatkowy?

Wpłaty dokonywane przez podatnika na indywidualny rachunek podatkowy będą zaliczane zgodnie z jego wskazaniem. Jeżeli natomiast podatnik nie zaznaczy, na poczet jakiej należności wpłaca podatek, będzie ona zaliczany na poczet zobowiązania podatkowego o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich jego zobowiązań podatkowych. Powyższe nie znajdzie zastosowania, gdy podatnik będzie posiadał zaległości podatkowe. W takim przypadku dokonana wpłata pokryje najstarsze zobowiązanie podatkowe. Jeżeli podatnik posiada więcej niż jedną zaległość podatkową wpłata, która nie zostanie przypisana przez podatnika do konkretnego zobowiązania zostanie zaliczona na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich jego zaległości podatkowych.

Jakie korzyści będą mieli podatnicy, gdy zaczną obowiązywać indywidualne rachunki podatkowe?

Ministerstwo finansów zauważa, że zmiany związane z utworzeniem indywidualnych rachunków podatkowych są korzystne dla podatników, gdyż przyspieszą między innymi dokonywanie wpłat z tytułu należności podatkowych. Organ podatkowy łatwiej zidentyfikuję wpłatę, rozliczy ją i zaktualizuje stan konta podatnika. To z kolei będzie miało wpływ na szybsze uzyskanie przez podatnika zaświadczenia o niezaleganiu w płatności podatków. Ponadto posiadanie przez podatnika indywidualnego rachunku podatkowego ma sprawić, że rzadziej będzie dochodzić do pomyłek związanych z przelaniem należności podatkowych na niewłaściwy numer rachunku bankowego.
Mając na uwadze zmiany, które zaczną obowiązywać od 2020 roku należy zaznaczyć, że nadpłaty podatku nie będą zwracane na indywidualny rachunek podatkowy lecz na konto bankowe zgłoszone przez podatnika w urzędzie podatkowym.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.