Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Zwolnienie w podatku od towarów i usług. Kto i kiedy może z niego skorzystać?

Zwolnienia podmiotowe

Ze zwolnieniem podmiotowym w przypadku podatku od towarów i usług mamy do czynienia jeżeli wartość sprzedaży podatnik (bez kwoty podatku) nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł (z wyjątkami określonymi w ustawie).
Ponadto jeżeli podatnik dopiero rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej będzie mógł skorzystać z powyższego zwolnienia, jeżeli przewidywana wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności, kwoty 200 000 zł.
Jeśli podatnik korzysta ze zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług to mimo, że dokonuje czynności, które podlegają opodatkowaniu w ramach działalności gospodarczej, nie rozlicza tego podatku. Tym samym podatnik nie odlicza podatku naliczonego.

Czego nie wlicza się do wartości sprzedaży?

Zgodnie z art. 113 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług do wartości sprzedaży nie wlicza się:
-wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju,
-odpłatnego świadczenie usług zwolnionych od podatku,
-towarów, które są zaliczane przez podatnika do środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji (na podstawie przepisów o podatku dochodowym).

Wyłączenia ze zwolnienia

Wskazany wcześniej limit osiąganych przez podatnika obrotów w roku podatkowym nie jest jedyną przesłanką, która warunkuje możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług. Ustawodawca wymienił bowiem w ustawie szereg podmiotów, które są pozbawione prawa do zwolnienia. Należą do nich podatnicy, którzy dokonują sprzedaży:
-wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,
-towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym (z wyjątkiem energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych oraz samochodów osobowych, innych niż nowe środki transportu, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji),
-terenów budowlanych,
-budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a) i b),
-nowych środków transportu,
-usług prawniczych,
-usług w zakresie doradztwa (z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu – zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego),
-usług jubilerskich.

Czy ze zwolnienia w podatku VAT trzeba obowiązkowo korzystać?

Zwolnienie w podatku od towarów i usług nie jest dla podatnika obligatoryjne. Oznacza to, że podatnik nie ma obowiązku korzystania ze zwolnienia, a jeżeli już je wybrał, to może z niego zrezygnować i rozliczać VAT na zasadach ogólnych. Warunkiem rezygnacji ze zwolnienia jest pisemne zawiadomienie o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia, a w przypadku podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności opodatkowanych, który chce zrezygnować ze zwolnienia od pierwszej wykonanej czynności – przed dniem wykonania tej czynności.
Ponadto należy zaznaczyć, że jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie przekroczy kwotę 200 000 zł, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.
Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia lub sam z niego zrezygnował, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utraciło się prawo do zwolnienia lub zrezygnowano ze zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia, gdy spełni wyżej opisane warunki.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.