Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

W poprzednich wpisach informowaliśmy o projektowanych zmianach dotyczących ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych. W niniejszym wpisie poruszymy temat planowanych zmian w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wskazane poniżej zmiany miałyby zacząć obowiązywać od stycznia 2021 roku.

Wyższy limit przychodów z prawem do ryczałtu

Pierwszą z zapowiadanych zmian, która będzie korzystna dla podatników jest zwiększenie limitu przychodów, który będzie uprawniał do skorzystania
z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W aktualnym stanie prawnym kwota ta wynosi 250 tysięcy euro. Zgodnie z planowanymi zmianami ma ona wzrosnąć do 2 milionów euro. Dzięki tej zmianie więcej podatników będzie mogło skorzystać z tej formy opodatkowania.

Nowa definicja „wolnego zawodu”

Projekt ustawy przewiduje również zmianę definicji „wolnego zawodu”. Oznacza to, że zakres stosowania ustawy zostanie poszerzony o kolejne rodzaje działalności gospodarczych. Zgodnie z nową definicją „wolny zawód” oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, psychologów, fizjoterapeutów, tłumaczy, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych, rzeczników patentowych, oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów  o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.

Analizując nową definicję, można zauważyć, że została ona rozszerzona między innymi o zawód adwokata, radcy prawnego, notariusza czy też księgowego.

Niższa stawka podatku dla wolnych zawodów

Przedstawiciele wolnych zawodów, którzy są opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych będą korzystali z obniżonej stawki podatku. Aktualnie wynosi ona 20 procent. Jeżeli projektowane zmiany wejdą w życie stawka ta wyniesie 17 %.

Z całym projektem ustawy można zapoznać się pod poniższym linkiem:
https://pracodawcy.pl/wp-content/uploads/2020/09/Projekt-2020-09-15.pdf

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.