Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Zmiany w przepisach od 1 stycznia 2020 r.- wchodzi w życie tzw. „prawo do popełniania błędów”

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo przedsiębiorców, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku przedsiębiorca rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej uzyska prawo do popełnienia błędów w pierwszych 12 miesiącach prowadzenia działalności. Powyższe wiąże się jednak z pewnymi warunkami.

Idea instytucji „prawa do popełnienia błędów”

W uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy Prawo przedsiębiorców ustawodawca wskazał, że nowa instytucja „prawa do popełniania błędów”, która ma zostać wprowadzona od 1 stycznia 2020 roku opiera się na założeniu, że początkujący przedsiębiorcy większość uchybień popełnia nie w wyniku złej woli, ale mają one raczej charakter nieumyślnych omyłek. Wpływ na te omyłki mają również niejasne przepisy i niespójna wykładania prawa, która często jest różna dla poszczególnych instytucji państwowych.

Kto będzie mógł skorzystać z „prawa do popełniania błędów”?

Z nowej instytucji będą mogli skorzystać ci przedsiębiorcy, którzy są osobami fizycznymi i dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej, lub ci przedsiębiorcy, którzy ponownie otwierają biznes po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Z instytucji „prawa do popełniania błędów” będą mogli korzystać przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Przepisy te nie obowiązują w stosunku do spółek prawa handlowego.

Jakich naruszeń będzie dotyczyło „prawo do popełniania błędów”?

Ustawodawca postanowił przyjąć, że błędy popełniane przez początkującego przedsiębiorcę na mniejszą skalę, które nie będą zagrażać interesom innych podmiotów, ani też godzić w kwestie bezpieczeństwa publicznego będą mogły być traktowane ulgowo. W projekcie ustawy zaproponowano, aby w przypadku naruszenia przepisów związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą w sposób uzasadniający wszczęcie postępowania mandatowego lub w sprawie nakładania lub wymierzania administracyjnej kary pieniężnej postępowanie takie mogło zostać wszczęte tylko jeżeli przedsiębiorca nie usunie stwierdzonych naruszeń w wyznaczonym przez właściwy organ terminie.
Istotne jest, że w przypadku gdy naruszenie takie zostanie natomiast usunięte, przedsiębiorca nie będzie podlegał karze. Ważne jest również to, że nowe rozwiązanie będzie miało zastosowanie tylko do naruszeń mogących być objętymi postępowaniami mandatowymi lub postępowaniami w zakresie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej. Nowa instytucja nie będzie zatem dotyczyła naruszeń, za które grożą sankcje przewidziane w prawie karnym.

Jakie warunki należy spełnić, aby móc skorzystać z instytucji „prawa do popełnienia błędów”?

Ustawodawca wskazał, że z instytucji „prawa do popełniania błędów” będą mogli skorzystać przedsiębiorcy:
-którzy popełnili błąd w okresie 12 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia,
-którzy należą do mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców,
-którzy popełniają dany błąd pierwszy raz, bowiem nie będzie uprzywilejowany przedsiębiorca w sytuacji, gdy jego zachowanie po raz kolejny naruszy już raz złamany przez niego przepis,
-którego naruszenie prawa nie jest rażące.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.