Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Zmiany w przepisach dotyczących przewozu gotówki przez granicę

Trzeciego czerwca 2021 roku weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1672 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1889/2005.

Jaka kwota przewożona w gotówce powoduje obowiązek złożenia deklaracji?

Zgodnie z art. 3 wyżej wskazanego Rozporządzenia osoba przewożąca środki pieniężne w wysokości co najmniej 10 000 EUR musi złożyć deklarację tych środków pieniężnych właściwym organom państwa członkowskiego, przez które wjeżdża do Unii lub wyjeżdża z Unii, oraz udostępnić je tym organom do kontroli. Obowiązek złożenia deklaracji środków pieniężnych nie jest uznawany za spełniony, jeżeli przekazane informacje są nieprawdziwe lub niekompletne lub jeżeli środki pieniężne nie zostały udostępnione do kontroli. Deklaracja, zawiera szczegółowe informacje dotyczące:
-osoby przewożącej środki pieniężne, w tym imię i nazwisko, dane kontaktowe, łącznie z adresem, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo oraz numer dokumentu tożsamości;
-właściciela środków pieniężnych, w tym, w przypadku właściciela będącego osobą fizyczną, imię i nazwisko, dane kontaktowe, łącznie z adresem, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo i numer dokumentu tożsamości, a w przypadku właściciela będącego osobą prawną – nazwę, dane kontaktowe, łącznie z adresem, numer rejestracji oraz, jeżeli jest dostępny, numer identyfikacyjny VAT;
-zamierzonego odbiorcy środków pieniężnych – o ile jest dostępny, w tym, w przypadku zamierzonego odbiorcy będącego osobą fizyczną, imię i nazwisko, dane kontaktowe, łącznie z adresem, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo i numer dokumentu tożsamości, a w przypadku zamierzonego odbiorcy będącego osobą prawną – nazwę, dane kontaktowe, łącznie z adresem, numer rejestracji oraz, jeżeli jest dostępny, numer identyfikacyjny VAT;
-rodzaju oraz kwoty lub wartości środków pieniężnych;
-pochodzenia gospodarczego środków pieniężnych;
-zamierzonego przeznaczenia środków pieniężnych;
-trasy przewozu; oraz
-środków transportu.

Cel rozporządzenia

Jak wskazano w Rozporządzeniu, jego celem jest zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Aby jednak nienależnie nie ograniczać swobodnego przepływu ani nadmiernie nie obciążać obywateli i instytucji formalnościami administracyjnymi, obowiązek składania deklaracji podlega progowi 10 000 euro. Ma on zastosowanie do osób przewożących takie kwoty przy sobie, w swoim bagażu lub środku transportu, w którym przekraczają granice zewnętrzne. Od takich osób należy zażądać udostępnienia środków pieniężnych właściwym organom do celów kontroli, oraz, jeśli to konieczne, przedstawienia ich tym organom. Definicję „osoby przewożącej środki pieniężne” należy rozumieć jako wykluczającą te osoby przewożące środki pieniężne, które zawodowo przewożą towary lub osoby.

Warto wskazać, że nowe regulacje dotyczą też przepływu środków pieniężnych w przesyłkach pocztowych, kurierskich, cargo lub ładunkach kontenerowych. W przypadku, gdy pieniądze są przesyłane w przesyłkach, organy celne mogą wymagać od nadawcy lub odbiorcy lub ich przedstawiciela, by złożył deklarację ujawnienia pieniędzy w ciągu 30 dni.

Należy na marginesie również dodać, że wraz z wcześniej wspomnianym aktem prawnym, w życie weszło także rozporządzenie regulujące wzory formularzy, na których trzeba będzie składać informacje dotyczącą przywożonej i wywożonej z terytorium Unii Europejskiej gotówki.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.