Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Zmiany podatkowe dla leasingu samochodów osobowych już od 1 stycznia 2019 roku

Dnia 14 listopada 2018 roku Prezydent podpisał umowę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Oznacza to, że od pierwszego stycznia 2019 roku przedsiębiorcy będą mieli ograniczone korzyści podatkowe w przypadku leasingu samochodów osobowych z silnikami spalinowymi i hybrydowymi o wartości powyżej 150 tys. zł i aut elektrycznych o wartości powyżej 225 tys. zł. Niekorzystnie dla przedsiębiorców zmieni się również możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków eksploatacyjnych na samochody używane w sposób mieszany.

Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy, która zacznie obowiązywać od początku przyszłego roku, w przypadku wykorzystywania samochodu osobowego w sposób mieszany tj. częściowo w celach prowadzonej działalności gospodarczej, a częściowo do celów prywatnych kosztami uzyskania przychodów będzie 75 % wydatków eksploatacyjnych (np. paliwo, serwis, części). Do tej pory ustawodawca nie wprowadził takiego limitu i podatnicy w koszty uzyskania przychodów mogli zaliczać 100 % takich wydatków. W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że „Proponowana regulacja zmierza do przyjęcia – w omawianym zakresie – w ustawach o podatku dochodowym rozwiązań podobnych do funkcjonujących obecnie w podatku od towarów i usług. Zakłada się zatem wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą wszelkie wydatki związane z korzystaniem z samochodu osobowego służącego podatnikowi także do innych celów niż działalność gospodarcza podlegać będą zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w wysokości 75% tych wydatków. Możliwość zaliczenia do kosztów 100% takich wydatków dotyczyć będzie tylko wykorzystywania samochodu osobowego wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej, przy czym podatnik będzie musiał prowadzić ewidencję potwierdzającą wykorzystywanie samochodu osobowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (wykorzystywana będzie w tym zakresie ewidencja stosowana dla celów VAT).”.

Ustawodawca w nowych regulacjach, które mają zacząć obowiązywać od początku 2019 roku wprowadził również limit zaliczania do kosztów uzyskania przychodów opłat z tytułu używania samochodu osobowego na podstawie umowy leasingu, najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Ograniczenie w zaliczaniu opłat z tytułu powyższych umów do kosztów uzyskania przychodów będzie wynosiło 150 tys. zł dla samochodów z silnikami spalinowymi i hybrydowymi oraz 225 tys. zł dla aut elektrycznych. Dla pojazdów droższych niż przewiduje wprowadzony od 2019 roku limit, opłaty z tytułu tych umów będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z proporcją ich wartości do kwoty limitu. Stosowanie zasady proporcjonalności będzie polegać na tym, że w przypadku, gdy podatnik weźmie w leasing samochód osobowy z silnikiem spalinowym o wartości 450 000 tys. zł (trzykrotnie droższy niż przewiduje limit), to do kosztów uzyskania przychodów będzie mógł zaliczyć jedynie 1/3 kwoty wydanej na pierwszą wpłatę leasingową i 1/3 każdej kolejnej raty. Wprowadzenie powyższego limitu ustawodawca uzasadnił tym, iż „do tej pory jako samochody „firmowe” powszechnie wykorzystywane są samochody luksusowe, których charakterystyka niejednokrotnie przekracza faktyczne potrzeby przedsiębiorcy związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Charakterystyka ta predysponuje taki pojazd do wykorzystywania zasadniczo również do celów prywatnych. W tym zakresie projekt przewiduje odpowiednie rozciągnięcie ograniczenia stosowanego obecnie do odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego na inne formy korzystania z samochodu osobowego.”.

Należy podkreślić, iż na limit 150 tys. zł będzie się składać zarówno kwota netto jak i podatek od towarów i usług. Oznacza to, że maksymalna wartość netto samochodu osobowego z silnikiem spalinowym lub hybrydowym nie będzie mogła przekroczyć nieco ponad 134 500 zł. Ponadto, jeżeli przedsiębiorca zawrze umowę leasingu do końca 2018 roku, a przedmiot leasingu zostanie mu wydany dopiero w 2019 roku, nie zostanie on objęty powyższym limitem. Jeżeli więc przedsiębiorca zamierza wziąć w leasing samochód o wartości większej niż 150 tys. zł powinien zdecydować się na to jeszcze w tym roku, aby uniknąć niekorzystnych regulacji podatkowych, które zaczną obowiązywać od 2019 roku.

Najważniejsze zmiany dotyczące kosztów uzyskania przychodów w przypadku samochodów osobowych zostały przedstawione w tabeli:

Zasady obowiązujące do końca 2018 roku

Zasady obowiązujące od początku 2019 roku

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków eksploatacyjnych
w przypadku samochodów wykorzystywanych częściowo do celów prywatnych

Kosztem uzyskania przychodów jest 100 % wydatków eksploatacyjnych.

Kosztem uzyskania przychodów będzie 75 % wydatków eksploatacyjnych.

Wydatki eksploatacyjne w przypadku samochodów wykorzystywanych wyłącznie do prowadzonej działalności gospodarczej.

Kosztem uzyskania przychodów jest 100 % wydatków eksploatacyjnych.

Kosztem uzyskania przychodów będzie 100 % wydatków eksploatacyjnych. pod warunkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu (podobnie jak na gruncie ustawy VAT).

Limit amortyzacji samochodów osobowych

20 tys. euro dla samochodów innych niż elektryczne
30 tys. euro dla samochodów elektrycznych

150 tys. zł dla aut spalinowych i hybrydowych

225 tys. zł dla aut elektrycznych

Limit w przypadku zaliczania w koszty uzyskania przychodów rat leasingu

Brak limitu

150 tys. zł dla aut spalinowych i hybrydowych

225 tys. zł dla aut elektrycznych.

Wprowadzenie zasady proporcjonalności dla samochodów przekraczających limit.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.