Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Zmiana adresu siedziby firmy, a właściwość urzędu skarbowego

Czasami zdarza się tak, że przedsiębiorcy w trakcie roku podatkowego zmieniają adres prowadzenia działalności gospodarczej. Dzieje się tak np. w momencie rozwoju firmy i potrzeby zmiany lokalu na większy spowodowany zatrudnieniem nowych pracowników. W niniejszym wpisie wskażemy jaki wpływ ma zmiana miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na właściwość organu podatkowego.

Miejsce prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, a miejsce zamieszkania

Na wstępie należy wskazać, że co do zasady w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej właściwość organu podatkowego ustala się na podstawie miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Powyższa zasada dotyczy zarówno podatku od towarów i usług, jak i podatku dochodowego od osób fizycznych.
Powyższe oznacza, że sama zmiana miejsca wykonywania jednoosobowej działalności gospodarczej nie ma wpływu na właściwość urzędu skarbowego. Inaczej będzie jednak w przypadku zmiany adresu zamieszkania w trakcie prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Zmiana adresu zamieszkania może bowiem wpłynąć na zmianę właściwości urzędu skarbowego dla celów podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zmiana adresu zamieszkania przedsiębiorcy w trakcie trwania roku podatkowego, a właściwość urzędu skarbowego

Często jest tak, że przedsiębiorcy zmieniają miejsce zamieszkania. Wpływa na to bardziej ich aktualna sytuacja osobista, a decyzja o zmianie mieszkania nie jest zależna od dokonywanych działań w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa. Zmieniając miejsce zamieszkania często nie zdają sobie sprawy z faktu, że zmienia im się również właściwość organu podatkowego, z którym należy dokonywać rozliczeń w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach należnego za dany rok podatkowy podatku dochodowego od osób fizycznych dla podatników, którzy zmienili miejsce zamieszkania lub pobytu, wskutek czego właściwy stał się organ podatkowy inny niż dotychczasowy – jest organ podatkowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie lub pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustał przed tym dniem – według ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu na jej terytorium;

Zmiana adresu zamieszkania- aktualizacja danych w urzędzie skarbowym

Jak już wskazano wcześniej w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych dla ustalenia właściwości organu podatkowego jest miejsce zamieszkania przedsiębiorcy. Co należy więc zrobić, w przypadku zmiany adresu zamieszkania?
Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w CEIDG w terminie 7 dni od dnia zmiany danych (…). Zmiana danych dokonana w CEIDG jest automatycznie przekazywana do innych instytucji takich jak urząd Skarbowy, GUS, czy ZUS. Jednakże w przypadku, gdy przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT wraz ze zmianą adresu zamieszkania obowiązany jest również złożyć aktualizację deklaracji VAT-R. Podatnicy zwolnieni z podatku od towarów i usług poza zgłoszeniem zamiany adresu w CEIDG nie mają obowiązku składania żadnych innych dokumentów.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.