Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Zerowy podatek dochodowy dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia

Od kiedy zacznie obowiązywać nowy przepis?

Dnia 1 sierpnia 2019 roku wchodzi w życie ustawa, na podstawie której osoby, które nie ukończyły 26 roku życia zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie będą zwolnione z opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych. Jako że ustawa wchodzi w życie w sierpniu w tym roku ze zwolnienia skorzystają młode osoby, których przychody od sierpnia do grudnia nie przekroczą 35 636,67 zł (proporcjonalnie do limitu rocznego, który wynosi 85 528 zł). Ulga będzie obowiązywać niezależnie od ilości zawartych umów. Należy zaznaczyć, że nadwyżka przychodów poza wskazaną wyżej kwotę będzie opodatkowana.

Jakie obowiązki będzie miał młody pracownik?

Pracownik lub zleceniobiorca, którzy nie ukończyli 26 lat chcący skorzystać z ulgi mogą złożyć pracodawcy oświadczenie o przysługującej im uldze. Po złożeniu takiego oświadczenia pracodawca jako płatnik nie będzie pobierał od pracownika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jeżeli pracownik nie złoży oświadczenia będzie mógł odzyskać zapłacony podatek składając zeznanie roczne.

Kto nie zostanie objęty nowymi regulacjami?

Wyżej wskazana ulga będzie dotyczyć ludzi do 26 roku życia, którzy w ciągu całego roku osiągną zarobki na wysokości 85 528 zł. Istotne jest to, że ulga ta przysługuje tylko tym osobom, które pracują na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie. W przypadku młodych osób, które prowadzą działalność gospodarczą ulga nie będzie miała zastosowania.
Należy jednak przy tym zaznaczyć, że podatnik prowadzący działalność gospodarczą, który nie ukończył 26 roku życia ma prawo wykonywać swoje usługi również na podstawie umowy zlecenie. W tym przypadku nie ma znaczenia, że usługi te będą tożsame z usługami wykonywanymi w ramach działalności gospodarczej, którą prowadzi. Dochody uzyskiwane przez niego na podstawie umowy zlecenie będą od 1 sierpnia 2019 r. zwolnione z opodatkowania.
Ponadto oprócz dochodów z własnej działalności gospodarczej, na obowiązujących dotychczasowych zasadach opodatkowania pozostaną również:
-dochody uzyskiwane z umów o dzieło,
-zasiłek chorobowy, rehabilitacyjny, macierzyński i dla bezrobotnych,
-część stypendiów,
-odprawy, odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia czy tez za nieprawidłowe rozwiązanie umowy o pracę,
-część świadczeń alimentacyjnych wypłacanych osobom po ukończeniu 25 roku życia.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.