Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego najem kilkunastu nieruchomości można uznać za najem prywatny

Od wielu lat istniał spór na linii podatnicy- organy skarbowe w zakresie najmu większej liczby nieruchomości. W ocenie administracji podatkowej, udostępnianie przez jedną osobę większej liczby lokali najemcom spełnia znamiona działalności gospodarczej, co oznaczałoby że osoby posiadające więcej nieruchomości na wynajem miałyby działać jako firma, a nie osoba prywatna. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego rozstrzygnęła wreszcie, trwający od wielu lat spór, czy podatnik może sam zdecydować o sposobie opodatkowania dochodów z najmu.

Przez wiele lat odmawiano podatnikom możliwości opodatkowania dochodów ryczałtem

Jeszcze w zeszłym roku tylko dochody z tytułu najmu prywatnego mogły korzystać z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (8,5 proc.). Najem w ramach działalności gospodarczej mógł być natomiast opodatkowany na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Organy podatkowe przez wiele lat upierały się, że wynajem wielu nieruchomości w celach zarobkowych spełnia kryteria działalności gospodarczej i tym samym odmawiały podatnikom prawa do opodatkowania przychodów z najmu ryczałtem. W tej sytuacji nie pomagało podatnikom również rozbieżne w tym zakresie orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych.

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2021 r. wniosku Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców o podjęcie uchwały wyjaśniającej: „Czy w świetle przepisu art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.) o zakwalifikowaniu przychodów z najmu składników majątkowych niezwiązanych z działalnością gospodarczą do wymienionego w tym przepisie źródła przychodów decydują kryteria przedmiotowe czy też zamiar (decyzja) podatnika ?” podjął następującą uchwałę: „Przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze są zaliczane bez ograniczeń do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.), chyba, że stanowią składnik majątkowy mienia osoby fizycznej, który został przez nią wprowadzony do majątku związanego z wykonywaniem działalności gospodarczej.”.

Znaczenie uchwały dla podatników

Co do zasady od 1 stycznia 2021 roku zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy mogą korzystać już z opodatkowania ryczałtem przychodów z najmu. Jednakże istotne znaczenie uchwała ma dla tych wszystkich obecnych i przyszłych osób czerpiących dochód z najmu większej ilości nieruchomości, z których do tej pory organy podatkowe chciały zrobić przedsiębiorców, pomimo iż nigdy działalności gospodarczej nie prowadzili. Argumentując zasadność swoich decyzji administracja podatkowa wskazywała na zarobkowy, zorganizowany i ciągły charakter najmu, nie zważając jednakże na treść całego przepisu, który wyklucza ze sfery pozarolniczej działalności gospodarczej wszelkie przychody wymienione w art. 10 ust.1 pkt 1, 2, 4-9, a więc również eliminuje art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT, czyli właśnie najem prywatny.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.