Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Zawieszenie działalności gospodarczej a podatek dochodowy od osób fizycznych

Podczas panującej pandemii koronawirusa wielu przedsiębiorców zdecydowało się zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej i przeczekać trudny dla nich okres. Jak zawieszenie działalności gospodarczej wpływa na bieżące rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych?

Kto może skorzystać z zawieszenia działalności gospodarczej?

Istotne jest to, że z możliwości zawieszenia działalności gospodarczej mogą skorzystać tylko i wyłącznie przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają żadnych pracowników.

Minimalny okres zawieszenia działalności gospodarczej

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo Przedsiębiorców

Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni.

Czego nie można robić w trakcie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej?

Co do zasady w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może jej wykonywać, ani osiągać z jej tytułu bieżących przychodów. Powyższe nie jest jednak równoznaczne z całkowitym zakazem jej wykonywania. Zgodnie bowiem z art. 25 ust. 2 wcześniej już cytowanej ustawy Prawo Przedsiębiorców w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:
-może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów,
-może przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
-może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
-ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych  z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
-wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa,
-może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
-może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą,
-może powołać albo odwołać zarządcę sukcesyjnego, o którym mowa  w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629).

Wpływ zawieszenia działalności gospodarczej na podatek dochodowy od osób fizycznych

Na podstawie art. 44 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedsiębiorca w okresie zawieszenia działalności gospodarczej nie musi:
-wpłacać w ciągu roku podatkowego miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
-wpłacać w ciągu roku podatkowego kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy,
-wpłacać uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy.
Podkreślenia wymaga fakt, iż ustawodawca w żadnym akcie prawnym nie wskazał, że w związku z zawieszeniem prowadzenia działalności gospodarczej zwalnia przedsiębiorcę ze złożenia rocznej deklaracji podatkowej.
Co istotne, jeżeli w związku z działalnością gospodarczą podatnik jest obowiązany ponosić wydatki (nawet w czasie zawieszenia), może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.