Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Zarządzanie budżetem osobistym vs. firmowym

W dynamicznym świecie, w jakim obecnie żyjemy, zarządzanie budżetem jest jedną z najważniejszych umiejętności, która może przesądzić o sukcesie lub porażce firmy. Niezależnie od wielkości organizacji, efektywne planowanie i kontrolowanie wydatków stanowi fundament zdrowych finansów i długoterminowej stabilności. Jednakże zarządzanie budżetem to nie musza być arkusze kalkulacyjne i precyzyjne analizy liczb. To często strategiczne podejmowanie decyzji, umiejętność przewidywania przyszłych wyzwań oraz zdolność do adaptacji w zmieniającym się otoczeniu rynkowym.

Zarządzanie budżetem firmowym i osobistym jest ze sobą ściśle powiązane, ponieważ obie te dziedziny wymagają podobnych umiejętności i podejścia do zarządzania finansami. Oto kilka powodów, dlaczego dobre zarządzanie osobistym budżetem może prowadzić do lepszego zarządzania budżetem firmowym:

1. Podobne zasady zarządzania finansami

 • Planowanie i budżetowanie: Zarówno w finansach osobistych, jak i firmowych, kluczowe jest tworzenie realistycznych budżetów i planowanie wydatków. Osoba, która skutecznie zarządza swoim osobistym budżetem, ma doświadczenie w tworzeniu i przestrzeganiu planów finansowych.
 • Monitorowanie i kontrola: Regularne śledzenie wydatków i porównywanie ich z budżetem jest istotne zarówno dla finansów osobistych, jak i firmowych. To pozwala na szybkie wykrywanie i reagowanie na odchylenia od planu.

2. Oszczędność i efektywność

 • Unikanie zbędnych wydatków: Osoby, które dobrze zarządzają swoimi osobistymi finansami, są zazwyczaj świadome konieczności kontrolowania wydatków i unikania niepotrzebnych kosztów. Te same zasady można stosować w zarządzaniu finansami firmy, identyfikując i eliminując marnotrawstwo.
 • Poszukiwanie okazji do oszczędności: Osoby, które potrafią znaleźć sposoby na oszczędzanie w życiu codziennym, mogą również skutecznie identyfikować okazje do redukcji kosztów w firmie, negocjując lepsze warunki z dostawcami czy optymalizując procesy.

3. Dyscyplina i odpowiedzialność

 • Dyscyplina finansowa: Zarządzanie osobistym budżetem wymaga samodyscypliny i odpowiedzialności. Te cechy są równie ważne w zarządzaniu finansami firmowymi, gdzie konsekwentne przestrzeganie budżetu i odpowiedzialne podejście do wydatków są kluczowe dla sukcesu.
 • Podejmowanie świadomych decyzji: Osoby, które skutecznie zarządzają swoimi osobistymi finansami, są zazwyczaj bardziej świadome konsekwencji swoich decyzji finansowych. Ta umiejętność jest nieoceniona przy podejmowaniu decyzji dotyczących finansów firmy.

4. Zarządzanie ryzykiem

 • Ocena ryzyka: Zarówno w życiu osobistym, jak i w biznesie, ważne jest przewidywanie potencjalnych ryzyk i przygotowywanie się na nie. Dobre zarządzanie osobistym budżetem często wiąże się z tworzeniem funduszy awaryjnych i zabezpieczeń na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, co jest równie ważne w zarządzaniu finansami firmowymi.
 • Dywersyfikacja: W finansach osobistych dywersyfikacja inwestycji pomaga zmniejszyć ryzyko. W firmie, dywersyfikacja źródeł przychodów i inwestycji może również pomóc w zminimalizowaniu ryzyka finansowego.

5. Długoterminowe myślenie

 • Planowanie na przyszłość: Zarządzanie osobistymi finansami często obejmuje planowanie na przyszłość, takie jak oszczędzanie na emeryturę czy inwestowanie w edukację. Podobnie, zarządzanie finansami firmowymi wymaga długoterminowego myślenia i strategicznego planowania inwestycji i rozwoju.

6. Edukacja i świadomość finansowa

 • Zrozumienie finansów: Osoby, które dobrze zarządzają swoimi osobistymi finansami, zazwyczaj mają dobre zrozumienie podstawowych zasad finansowych, takich jak bilansowanie dochodów i wydatków, zarządzanie długiem czy inwestowanie. Te same zasady mają zastosowanie w finansach firmowych i mogą przyczynić się do bardziej świadomego i efektywnego zarządzania.

Podsumowując, umiejętności nabyte w trakcie zarządzania osobistymi finansami są bezpośrednio przekładalne na zarządzanie finansami firmy. Dyscyplina, odpowiedzialność, planowanie i długoterminowe myślenie to cechy, które są niezbędne zarówno w życiu osobistym, jak i w biznesie. Skuteczne zarządzanie osobistym budżetem może więc być doskonałą szkołą i przygotowaniem do zarządzania budżetem firmowym.

Zacznij od słoików! 😉

System słoikowy zarządzania budżetem wg. T. Harva Ekera

System słoikowy zarządzania budżetem, stworzony przez T. Harva Ekera, autora książki „Bogaty albo biedny – po prostu różni mentalnie”, to prosty, ale skuteczny sposób na organizację finansów osobistych. System ten pomaga ludziom zrozumieć, jak dzielić swoje dochody w taki sposób, aby pokryć wszystkie istotne aspekty życia finansowego, jednocześnie budując bogactwo i zapewniając sobie stabilność finansową.

Podstawowe założenia systemu słoikowego

System słoikowy zakłada podział dochodów na sześć głównych kategorii (słoików), z których każdy ma swoje określone przeznaczenie. Oto one:

 1. Podstawowe potrzeby (NEC – Necessities) – 55% dochodu
  • Ten słoik jest przeznaczony na pokrycie podstawowych i niezbędnych wydatków, takich jak rachunki za mieszkanie, jedzenie, transport, ubezpieczenia i inne regularne opłaty. Celem jest zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych bez popadania w długi.
 2. Oszczędności długoterminowe (LTSS – Long Term Savings for Spending) – 10% dochodu
  • Pieniądze z tego słoika są odkładane na większe wydatki w przyszłości, takie jak zakup domu, samochodu, wyjazd na wakacje, czy inne duże zakupy. To fundusz, który pomaga w realizacji większych celów życiowych bez konieczności zaciągania kredytów.
 3. Edukacja (EDU – Education) – 10% dochodu
  • Inwestowanie w rozwój osobisty i zawodowy jest kluczowe. Ten słoik przeznaczony jest na kursy, szkolenia, książki i inne materiały edukacyjne, które pomogą w podnoszeniu kwalifikacji i rozwoju kariery.
 4. Inwestycje (FFA – Financial Freedom Account) – 10% dochodu
  • To fundusz, który nigdy nie powinien być wydawany. Jego celem jest budowanie kapitału, który przyniesie dochód pasywny w przyszłości. Pieniądze z tego słoika mogą być inwestowane w akcje, obligacje, nieruchomości lub inne instrumenty finansowe.
 5. Zabawa (PLAY – Play) – 10% dochodu
  • Życie nie powinno polegać tylko na oszczędzaniu i pracy. Ten słoik przeznaczony jest na przyjemności, hobby, rozrywkę i nagradzanie siebie za ciężką pracę. Regularne korzystanie z tego funduszu pomaga utrzymać równowagę między oszczędzaniem a czerpaniem radości z życia.
 6. Dobroczynność (GIVE – Give) – 5% dochodu
  • Pomaganie innym jest ważnym aspektem finansowej odpowiedzialności. Ten słoik przeznaczony jest na cele charytatywne, datki na organizacje non-profit, wsparcie dla potrzebujących, czy inne formy dobroczynności.

Aby wdrożyć system słoikowy, można fizycznie używać słoików lub, co bardziej praktyczne, otworzyć różne konta bankowe lub skorzystać z aplikacji do zarządzania finansami, które umożliwiają podział dochodów na różne kategorie. Kluczem jest konsekwentne trzymanie się założeń systemu i regularne alokowanie dochodów zgodnie z przyjętymi proporcjami.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.