Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Zapowiadane zmiany w JPK VAT. Co nowego proponuje ustawodawca?

JPK VAT nadal powoduje sporo wątpliwości interpretacyjnych. W związku z licznymi postulatami podatników Ministerstwo Finansów wyszło im naprzeciw i postanowiło doprecyzować istniejące już przepisy o JPK VAT.

Co ma się zmienić?

ZBIORCZE WYKAZYWANIE PARAGONÓW Z NIP DO KWOTY 450 ZŁ ORAZ FAKTUR DOKUMENTUJĄCYCH PRZEJAZD AUTOSTRADĄ PŁATNĄ

W projekcie rozporządzeniu wskazano, że paragony z NIP nabywcy do kwoty 450 zł (tzw. faktury uproszczone), faktury dokumentujące przejazd autostradą płatną, lub przejazd na dowolną odległość, wystawiane w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami będą mogły być ujmowane zbiorczo.

MECHANIZM PODZIELNEJ PŁATNOŚCI DLA WSZYSTKICH TRANSAKCJI ZAPŁACONYCH Z ZASTOSOWANIEM SPLIT PAYMENT

Jak wskazano w projekcie Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 marca 2021 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług wszystkie transakcje zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielnej płatności (również te dobrowolne) będą musiały być oznaczone jako „MPP”.

INNE OZNACZENIA

Obowiązek oznaczania transakcji z zastosowaniem split payment, to niejedyne zmiany. Ustawodawca zamierza bowiem wprowadzić między innymi:
-brak oznaczeń kodem GTU dokumentów „RO” i „WEW”,
-oznaczenie symbolem „TP” dostawy towarów lub świadczenia usług dla podmiotu powiązanego, w których łączna kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, przy czym do przeliczania na złote kwot wyrażonych w walucie obcej stosuje się zasady przeliczania kwot stosowanew celu określenia podstawy opodatkowania. Wyłączenie stosowania oznaczenia „TP” ma zastosowanie jedynie w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami,
-wykazanie w ewidencji na podstawie dokumentu wewnętrznego z oznaczeniem „WEW” zmniejszenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19a ustawy (korekta in-minus).

STOSOWANIE NOMENKLATURY SCALONEJ

Projekt rozporządzenia wskazuje na konieczność stosowania nomenklatury scalonej CN 2020 oraz PKWiU2015.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.