Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Zapłata za podatek dochodowy oraz składki na ZUS możliwa z konta VAT

Wraz z początkiem listopada 2019 roku Ministerstwo Finansów wprowadziło wiele zmian w zakresie podarku od towarów i usług. Jedną z głównych zmian było wprowadzenie tzw. mechanizmu podzielnej płatności (split payment). Dla przypomnienia warto wskazać, że mechanizm podzielnej płatności polega na zapłacie środków pieniężnych za zobowiązania wobec kontrahentów równe lub przekraczające jednorazowo 15 000 zł brutto na dwa rachunki bankowe. W następstwie takiej czynności kwota VAT wynikająca z faktury VAT przelewana jest na specjalnie utworzony rachunek VAT dostawcy, natomiast kwota netto trafia na jego zwykły rachunek rozliczeniowy. Powyższe oznacza, że rachunek VAT może być zasilony tylko środkami pochodzącymi z wpłat kwot odpowiadających podatkowi VAT od kontrahentów, którzy dokonują przelewów za fakturę, która powinna być zapłacona metodą mechanizmu podzielnej płatności.

Należy zaznaczyć, że obowiązek stosowania split payment odnosi się przede wszystkim do przedsiębiorców, u których przedmiotem transakcji są towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Ze środków zebranych na koncie VAT podatnik może uregulować inne podatki oraz daniny stanowiące dochód skarbu państwa.

W obecnych czasach, w związku z pandemią koronawirusa wielu przedsiębiorców boryka się z trudnościami w zapłacie podatków lub składek na ZUS. Nie każdy z nich bowiem kwalifikuje się do otrzymania pomocy od państwa w ramach tak zwanej tarczy antykryzysowej. Dla niektórych z nich oznacza to utratę płynności finansowej.

Warto w tak trudnym momencie przypomnieć, że środki zebrane na koncie VAT, które podatnik zgromadził poprzez otrzymywanie zapłaty metodą podzielnej płatności nie są na tym koncie zamrożone. Przedsiębiorca może przeznaczyć te pieniądze na zapłatę bieżących zobowiązań wobec miedzy innymi Urzędu Skarbowego lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie bowiem z art. 62b ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe podatnicy mogą ze środków z rachunku VAT regulować:
a) wpłaty na rachunek urzędu skarbowego z tytułu:
-podatku od towarów i usług,
-podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – w tym również zaliczek na ten podatek.
-podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – w tym również zaliczek na ten podatek,
-podatku akcyzowego,
-należności celnych,
b) wpłaty na rachunek ZUS dotyczące zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
c) wpłaty odpowiadające kwocie podatku VAT z tytułu nabycia lub zwrotu towarów lub usług za pomocą komunikatu przelewu.
Powyższe oznacza, że przedsiębiorcy, którzy są aktualnie w trudnej sytuacji finansowej mający zgromadzone środki na koncie VAT mogą za pośrednictwem tego rachunku uregulować płatności związane z podatkami, czy też składkami na ZUS.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.