Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Zalety konfliktu w pracy

Współpraca między pracownikami, prowadząca do osiągnięcia określonych efektów w firmie, jest głównym motorem ich integracji. Może ona jednak wywoływać również konflikty, które na ogół kojarzone są tylko negatywnie. Jednak konflikt nie zawsze musi być czymś złym. Może bowiem stanowić twórczą inspirację dla nowych pomysłów. Może również zapobiegać apatii i stagnacji.

Jakie są główne przyczyny konfliktu w pracy?

– różnice wykształcenia, wieku, płci, wynagrodzenia;
– niejasno sprecyzowane zakresy obowiązków poszczególnych pracowników;
– niejasne zasady przyznawania awansów, czy dokonywania okresowych ocen pracowników;
– faworyzowanie jednego lub kilku pracowników wyższą premią, czy kierowaniem na prestiżowe szkolenia;
– różnice w uznawanych wartościach i światopoglądzie;
– niesprawiedliwy, czy niejasno określony podział obowiązków;
– niesprawiedliwe dzielenie zasobów;
– nie do końca określona odpowiedzialność i niezbyt jasne delegowanie uprawnień;
– różnice celów organizacji i pojedynczych jednostek;
– irracjonalne, wynikające z zachowań, powodowane niemożliwą do wyjaśnienia niechęcią do jakiejś osoby.

Czy zatem konflikt w pracy może mieć jakieś korzystne skutki? Pozytywne strony konfliktu dla zespołu, to:

– „oczyszczenie” powietrza, wydobywanie problemów na światło dzienne;
– ożywienie ducha zespołu i wzrost poziomu jego energii;
– rozwój kreatywności zachęta do dyskusji;
– stwarzanie okazji do poprawy wyników pracy w związku z uświadamianiem konieczności wprowadzenia zmian.

Konflikt ma również pozytywny wpływ na poszczególnych pracowników, gdyż:

– pozwala uwolnić długo tłumione emocje;
– przywraca dobry klimat w stosunkach międzyludzkich;
– zmusza do oceny i weryfikacji poglądów, wspomagając tym samym indywidualny wzrost i rozwój;
– umacnia wiarę we własne siły;
– przyczynia się do rozwiązania sporów, buduje uznanie zwierzchników.

Od konfliktów w pracy nie warto uciekać, gdyż może to doprowadzić do narastania frustracji wśród pracowników. Natomiast umiejętne radzenie sobie ze sporami, może przynieść szereg innych, spektakularnych korzyści. Przyczynia się bowiem do zaprezentowania różnych punktów widzenia, które to mogą zaowocować powstaniem wielu interesujących pomysłów.

Ponadto wszelkie spory, zwykle ujawniające słabsze strony firmy, mogą skutkować rozwojem jej organizacji i mobilizacją kadry zarządzającej do podjęcia działań naprawczych. Konflikt, dzięki aktywnej wymianie argumentacji, ma też duży wpływ na poszerzanie horyzontów myślowych np. w zakresie tolerancji. Wspólne wypracowywanie rozwiązania konfliktu sprawia, że skłócone wcześniej strony zaczną sobie bardziej ufać.

Podsumowując, konflikty w firmie są nieuniknione i trzeba się liczyć z ich okresowym pojawianiem się. Nie można jednak dopuścić do długotrwałego nawarstwiania się emocji, gdyż mogą mieć one bardziej destrukcyjne skutki niż doraźne spory. Te ostatnie mogą nawet przynieść pozytywne zmiany, mianowicie zwiększyć efektywność pracy zespołu, czy przyczynić się do ogólnego rozwoju firmy.

Właściwe zarządzanie konfliktem polega na trafnym wyborze metod pozwalających na minimalizowanie jego negatywnych aspektów i maksymalizowanie korzyści.
W trakcie rozwiązywanie konfliktu nie można dopuścić do dezintegracji grupy, gdyż tylko jedna strona zyskuje na sytuacji konfliktowej. Nie warto też decydować się na tzw. „zgniłe kompromisy”, tj. podejmowanie rozwiązań satysfakcjonujących każdą stronę, a w rezultacie rodzącym kolejne frustracje. Odpowiednio pokierowany konflikt wpływa pozytywnie na wzrost zbieżności celów wśród pracowników i integrację załogi.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.