Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Zakup usług doradczych, a możliwość odliczenia podatku od towarów i usług

Wiele podmiotów prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług doradczych. Zajmują się one między innymi pomaganiem przedsiębiorcom w rozwoju ich biznesów. Co do zasady w ustawie o podatku od towarów i usług nie ujęto wprost regulacji umożliwiającej odliczenie podatku od faktury wystawionej za świadczenie usług doradczych. W jaki więc sposób potraktować taką fakturę?

Usługa doradcza musi mieć związek z czynnościami opodatkowanymi

Jak już zauważono wcześniej ustawodawca nie wskazuje wprost czy istnieje możliwość odliczania podatku od towarów i usług z faktury wystawionej za świadczenie usług doradczych. W związku z tym wielu podatników w tym zakresie składa wnioski o wydatnie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego.
W jednej z najnowszych interpretacji indywidualnych Dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 18 grudnia 2019 roku numer 0114-KDIP1-1.4012.551.2019.2.IZ wskazał, że aby móc odliczyć kwotę podatku naliczonego musi być spełnione kilka podstawowych warunków. Oznacza to, że odliczenia może dokonać tylko zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług w sytuacji, gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).
Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. W każdym przypadku należy więc dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części

Analizując możliwość odliczenia podatku od nabytych przez przedsiębiorcę podatków i usług należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Reasumując, jeżeli zakupione przez przedsiębiorcę usługi z zakresu doradztwa są przez niego wykorzystywane do prowadzonej działalności opodatkowanej, to przysługuje mu z tego tytułu prawo do doliczenia podatku od towarów i usług z tytułu ich nabycia.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.