Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Zakup skutera jako wydatek stanowiący koszt uzyskania przychodów

Samochody nie są jedynymi pojazdami, które podatnik może wykorzystywać w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Obok samochodów pojawiają się również inne pojazdy silnikowe- między innymi skutery. Czy zakup i eksploatacja innych niż samochody pojazdów silnikowych będą stanowić dla przedsiębiorcy koszty uzyskania przychodów?

Rozliczenie w podatku dochodowym

Wydatki poniesione przez przedsiębiorcę na zakup i eksploatację skutera będą obciążały koszty uzyskania przychodów na zasadach ogólnych. Oznacza to, że przedsiębiorca musi być w stanie udowodnić organowi podatkowemu, że wydatki te są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, to znaczy że mają wpływ na osiągnięcie przychodu lub zachowanie, albo zabezpieczenia jego źródła.
Należy wskazać, że w zależności od ceny nabycia skutera przedsiębiorca będzie miał możliwość zaliczyć go do środków trwałych i rozpocząć amortyzację lub od razu zaliczyć zakup do kosztów uzyskania przychodów. Zakup skutera, którego cena nabycia nie przekroczyła 10 000 zł, mimo wykorzystywania go przez przedsiębiorcę powyżej roku będzie mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu oddania go do używania.
Ponadto za koszt uzyskania przychodów można uznać wydatki związane z eksploatacją tego typu pojazdów. Podstawę opodatkowania obniżyć mogą poniesione wydatki na jego rejestrację, zakup paliwa, czy też części. W zależności od sposobu wykorzystywania skutera (tylko w ramach działalności gospodarczej lub w sposób mieszany) przedsiębiorca będzie miał możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów 75% lub 100% wydatków na eksploatację.

Rozliczenie na gruncie podatku VAT

O tym jaka kwota stanowi kwotę podatku naliczonego przy zakupie skutera oraz czy można odliczać podatek naliczony przy nabywaniu paliwa wykorzystywanego do jego napędu decyduje to, czy na gruncie ustawy Prawo o ruchu drogowym skuter uznawany jest za motocykl czy za motorower. Z przepisów tych wynika, że pojazdy jednośladowe:
-zaopatrzone w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h klasyfikowane są jako motorowery jeśli na gruncie powyższej definicji skuter stanowi motorower, kwotę podatku naliczonego przy jego nabyciu stanowi cała kwota podatku wynikającego z faktury dokumentującej jego nabycie oraz istnieje możliwość odliczania podatku naliczonego przy zakupach paliwa wykorzystywanego do jego napędu,
-zaopatrzone w silnik o pojemności przekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja nie ogranicza prędkości jazdy do 45 km/h klasyfikowane są jako motocykle. Oznacza to, że jeśli na gruncie tej definicji skuter stanowi motocykl, kwotę podatku naliczonego przy jego nabyciu, co do zasady, stanowi 50% oraz, co do zasady, nie istnieje możliwość odliczania podatku naliczonego przy zakupach paliwa wykorzystywanego do ich napędu.
Na zakończenie należy wskazać, że posiadanie przez przedsiębiorcę samochodu nie wyklucza możliwości zakupienia i eksploatowania przez niego w ramach działalności gospodarczej skutera.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.