Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Zajęcie majątku prywatnego podatnika, nabycia sprawdzające, szerszy katalog czynności, za które grozi otrzymanie mandatu karnego. Zmiany proceduralne przewidziane w Nowym Ładzie.

Nowy Ład to nie tylko zmiany w prawie materialnym. Ustawodawca postanowił również dokonać nowelizacji przepisów proceduralnych. W niniejszym wpisie wskażemy najważniejsze propozycje, które będą miały szczególnie negatywny wpływ na działalność podatnika.

Zajęcie majątku prywatnego na 96 godzin

Przepisy uchwalonej przez Sejm ustawy wprowadzającej Nowy Ład przewidują możliwość zajęcia przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej ruchomości podatnika na 96 godzin i rozporządzania nimi w tym czasie jak właściciel.
Jeżeli proponowane regulacje wejdą w życie, funkcjonariusze będą mogli zająć ruchomości należące do podatnika takie jak np. samochód, biżuteria, meble, elektronika. Tymczasowe zajęcie będzie trwało 96 godzin. W tym czasie organ celno-skarbowy będzie występował do organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o zatwierdzenie zajęcia, które po dokonaniu tej czynności przeistoczy się w zajęcie egzekucyjne. Co istotne, zajęciu nie będą podlegały ruchomości o wartości znacznie przewyższającej kwotę potrzebną do zaspokojenia egzekwowanej należności pieniężnej.
Tymczasowe zajęcie będzie dokonywane w oparciu o protokół. Oznacza to, że podatnicy nie będą mieli możliwości odwołać się, ani złożyć zażalenia od tej czynności.

Legalne prowokacje pracowników organów podatkowych w postaci tzw. nabyć sprawdzających

Instytucja nabycia sprawdzającego, to kolejna nowość przewidziana w Nowym Ładzie. Zgodnie z projektem ustawy pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej będą upoważnieni do zakupu towarów lub usług pod tzw. przykrywką. Ma być to nowa forma sprawdzenia zgodności z przepisami prowadzenia przez podatników działalności gospodarczych (np. ewidencjonowania przychodów za pomocą kasy rejestrującej). Pracownicy dokonujący tzw. nabycia sprawdzającego będą obowiązani do sporządzenia z niego dokumentacji dotyczącej przebiegu kontroli. Będzie ona dokonywana poprzez wykonywanie szkiców, kopiowanie, filmowanie, fotografowanie oraz nagrania dźwiękowe. Powyższe ma na celu usankcjonowanie wykrytych przez pracujących pod przykrywką urzędników nieprawidłowości.
Ponadto warto zwrócić uwagę na to, że pracownik organów podatkowych będzie miał możliwość zwrotu zakupionego w ramach nabycia sprawdzającego towaru oraz oddania paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż zwracanego towaru lub niewykonanej usługi. Jeżeli w takiej sytuacji sprzedawca odmówi przyjęcia przedmiotu i zwrotu zapłaty otrzymanej za towar nabyty w toku nabycia sprawdzającego lub usługę niewykonaną w toku nabycia sprawdzającego, będzie podlegał karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Mandat karny nawet w przypadku korekty deklaracji dokonanej podczas postępowania przygotowawczego

Nowy Ład wprowadza również zmiany do Kodeksu Karnego Skarbowego. Do tej pory na mocy art. 16a tej ustawy podatnicy mogli skutecznie uniknąć negatywnych skutków nieprawidłowych rozliczeń w przypadku wszczęcia postępowania przygotowawczego, jeżeli złożyli korektę deklaracji oraz wpłacili wynikającą z niej zaległość podatkową. Regulacja ta pozwalała zatem uniknąć sporu z organami podatkowymi nawet w sytuacji, gdy rozpoczęły już one działania zmierzające do identyfikacji przestępstwa skarbowego. Zgodnie z proponowanymi zmianami z wyżej wskazanego rozwiązanie nie będzie można skorzystać, jeżeli przed złożeniem korekty deklaracji wszczęte zostanie postępowanie przygotowawcze o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe lub też w toku toczącego się postępowania przygotowawczego to przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe zostanie ujawnione.

 

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.