Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Z końcem czerwca 2021 roku mija termin na zgłoszenie do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych

Jak wskazuje Krajowa Administracja Skarbowa od 1 lipca 2021 r. podmioty, które nie zostały zarejestrowane w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) nie będą mogły prowadzić działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych. Z kolei podmioty zużywające wyroby akcyzowe nieprowadzące działalności gospodarczej i niebędące osobami fizycznymi (takie jak jednostki samorządu terytorialnego, wojsko, policja, straż graniczna) nie będą mogły nabywać zwolnionych od akcyzy – ze względu na ich przeznaczenie – paliw lotniczych, paliw żeglugowych i gazu LPG.

Kto ma obowiązek złożenia zgłoszenia?

Ministerstwo Finansów przypomina, że termin na dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego do CRPA upływa 30 czerwca br. i dotyczy:
-pośredniczących podmiotów węglowych i pośredniczących podmiotów gazowych prowadzących działalność gospodarczą na podstawie powiadomienia złożonego właściwemu w sprawach akcyzy naczelnikowi urzędu skarbowego,
-podmiotów, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzą miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych,
-podmiotów zużywających nieprowadzących działalności gospodarczej, niebędących osobą fizyczną zużywających wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o podatku akcyzowym.

Możliwość fakultatywnej rejestracji na nowych zasadach mają osoby fizyczne zużywające gaz LPG do celów grzewczych.

Kogo nie dotyczą nowe regulacje?

Nowe regulacje nie dotyczą:
-osób fizycznych,
-podmiotów olejowych (zużywających podmiotów olejowych i pośredniczących podmiotów olejowych),
-pośredniczących podmiotów tytoniowych.

W jaki sposób można dokonać rejestracji?

Zgłoszenie rejestracyjne do CRPA, jak i jego uzupełnienie muszą zostać złożone przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), co wymaga założenia konta na tym portalu. Zgłoszenie rejestracyjne powinno być podpisane jednym z podpisów elektronicznych: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym, podpisem weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego albo innym podpisem dopuszczonym przez ministra finansów. Jeżeli podatnik dopiero rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej objętej podatkiem akcyzowym, rejestracji powinien dokonać przed dniem wykonania pierwszej czynności lub przed rozpoczęciem działalności w zakresie podatku akcyzowego. Dokonanie wpisu w rejestrze jest bezpłatne. Poinformować o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu rejestracyjnym należy w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.