Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Wyższe opodatkowanie użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych

Użytkowanie przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych wiązało się dla niego z określeniem dodatkowego przychodu z tego tytułu. Powyższą kwestię reguluje art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dotychczasowe brzmienie

Zgodnie z nadal obowiązującym jeszcze brzmieniem wyżej wskazanego przepisu, wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości:
1) 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3;
2) 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.
Regulacja ta ma jednak zostać zmieniona wraz z wejściem w życie Nowego Ładu.

Po zmianach istotna moc silnika, a nie jego pojemność

Analizując dotychczas obowiązującą treść przepisu można było wywnioskować, że o wysokości przychodu związanego z użytkowaniem przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych decydowała pojemność silnika zamontowanego w pojeździe. Natomiast zgodnie z proponowanymi zmianami wysokość osiąganego przez pracownika przychodu z tytułu użytkowania auta służbowego uzależniona by była od mocy silnika, a nie jego pojemności. Jak wskazuje ustawodawca nowe brzmienie art. 12 ust. 2a u.p.d.o.f. to:
„Wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości:
1) 250 zł miesięcznie – dla samochodów:
a) o mocy silnika do 60 kW,
b) stanowiących pojazd elektryczny w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110) lub pojazd napędzany wodorem w rozumieniu art. 2 pkt 15 tej ustawy;
2) 400 zł miesięcznie – dla samochodów innych niż wymienione w pkt 1.

Warto przy tym wskazać, że znowelizowany art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych reguluje również kwestie użytkowania samochodów elektrycznych, czego brakowało w obecnie obowiązujących przepisach.

Nowe brzmienie przepisów wpłynie na podwyższenie podatków

Wśród producentów samochodów osobowych zauważa się tendencję do generowania jak największej mocy silników z jak najmniejszej pojemności. Jak zaznaczają eksperci motoryzacyjni wskazane przez ustawodawcę 60 KW przekłada się na moc silnika w wysokości niecałych 82 koni mechanicznych. Ponadto auta służbowe to zazwyczaj reprezentacyjne sedany z silnikami benzynowymi lub robocze diesle z nadwoziem typu kombi służące do szybkiego pokonywania odległości. Oznacza to, że samochody o pojemności silnika 1.6 cm3, z tytułu użytkowania których miesięczny przychód wynosił do tej pory 250 zł będą po wprowadzeniu Nowego Ładu generować u pracownika przychód w wysokości 400 zł, gdyż ich moc prawdopodobnie przekroczy wskazaną w ustawie wartość 60 KW.