Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Wymiana tradycyjnej kasy fiskalnej na kasę online- zasady dokonywania zwrotu

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej niektóre grupy przedsiębiorców były zmuszone do wymiany tradycyjnej kasy fiskalnej na kasę online. Część podatników już to zrobiła (np. warsztaty samochodowe i wulkanizacyjne), jednak w przypadku innych branż sytuacja epidemiczna wydłużyła terminy na wprowadzenie kas online.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2021 roku obowiązkowo wymienić tradycyjną kasę fiskalną na kasę online zobowiązani są przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoją działalność w zakresie gastronomii, w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, sprzedaży węgla i brykietu oraz podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla przeznaczonych do celów opałowych.

Natomiast od 1 lipca 2021 r., wymóg rejestracji sprzedaży kasą online obejmie przedsiębiorców, którzy świadczą usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze, związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Możliwość skorzystania z ulgi na zakup kasy online

Zgodnie z art. 111 ust. 4 pkt 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106) podatnicy, u których powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online, mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł, pod warunkiem że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.
Na mocy § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika co do zasady, odliczenia z tytułu ulgi na zakup kas online dokonuje się w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym. Zatem odliczenie ulgi, poprzez wykazanie jej w deklaracji podatkowej, może nastąpić w okresie rozliczeniowym, w którym faktycznie zarejestrowano sprzedaż na danej kasie online.
Należy wspomnieć, że zwrot przysługuje tylko podatnikom, którzy są zobligowani do wymiany tradycyjnej kasy na kasę online, oraz tych, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie ewidencji. O zwrot nie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy z własnej inicjatywy wymienią swoje tradycyjne kasy na kasy online.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.