Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Wykaz przesuniętych terminów podatkowych w związku z pandemią COVID-19

Pandemia COVID-19 spowodowała przesunięcie terminów zapłaty niektórych podatków i złożenia informacji podatkowych. W niniejszym wpisie przedstawimy Państwu najważniejsze zmiany w terminach podatkowych.

Podatki dochodowe

Do 31 lipca 2020 roku został przesunięty termin na złożenie zeznania CIT-8 i wpłaty należnego podatku organizacjom pozarządowym, czyli podatnikom:
-którzy osiągają wyłącznie dochody wolne od CIT,
-dla których przychody z działalności w sferze pożytku publicznego stanowią co najmniej 80% wszystkich przychodów.
Przesunięcie terminu dotyczy podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.
Płatnicy PIT, którzy ponieśli negatywne konsekwencje z powodu COVID-19, mają wydłużony termin przekazania do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy (zarówno opłacany wg skali, liniowo i ryczałtu) oraz pobranych w marcu, kwietniu i maju od wynagrodzeń z pracy, umów zlecenia i o dzieło oraz z praw autorskich i praw pokrewnych w terminach:
-do 20 sierpnia 2020 r. (pobranych w marcu),
-do 20 października 2020 r. (pobranych w kwietniu),
-do 20 grudnia 2020 r. (pobranych w maju).

Podatek od towarów i usług

Jak już wcześniej wskazywaliśmy w poprzednich wpisach od 1 lipca 2020 roku ma zastosowanie nowa matryca stawek VAT. Zawiera ona między innymi nowe wykazy towarów i usług objętych obniżonymi stawkami VAT, czyli nowe załączniki nr 3 i 10 do ustawy VAT, nowy system identyfikowania towarów i usług na potrzeby stosowania stawek VAT, co oznacza, że towary będą identyfikowane za pomocą Nomenklatury scalonej (CN), a usługi będą identyfikowane wg aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU 2015.

Nowy plik JPK_VAT będzie stosowany od 1 października 2020 roku. Będzie on zawierał część deklaracyjną i ewidencyjną. Oznacza to, że on zastąpi dotychczasową deklarację VAT-7 lub VAT-7K i obecny plik JPK_VAT.

Zawieszenie ustawy wprowadzającej tak zwany podatek od sprzedaży detalicznej

Do końca 2020 roku zawieszono wprowadzenie tak zwanego podatku od sprzedaży detalicznej. Podatek ten będą zobowiązani płacić sprzedawcy, którzy osiągnęli w danym miesiącu przychód ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 mln złotych.

Podatek akcyzowy

Do 31 sierpnia 2020 r. przedłużono okres przejściowy, w którym można stosować dotychczasowe przepisy ustawy o podatku akcyzowym w zakresie opodatkowania akcyzą paliw opałowych. Oznacza to, że przedsiębiorcy handlujący paliwami opałowymi i nabywcy takich paliw, mogą do końca sierpnia 2020 r. sprzedawać lub kupować paliwa do celów grzewczych bez konieczności składania zgłoszeń rejestracyjnych uproszczonych w zakresie podatku akcyzowego. W tym okresie podmioty te będą też mogły pobierać i składać oświadczenia o przeznaczeniu tych paliw w postaci papierowej.

W okresie od 1 lipca do 20 września 2020 roku zaniechano również poboru akcyzy w odniesieniu do płynu do papierosów elektronicznych.

Ceny transferowe

W związku z pandemią COVID-19 wydłużono terminy na złożenie informacji o cenach transferowych (TPR) i na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.
-do 31 grudnia 2020 r. – w przypadku gdy termin ten (określony wg przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) upływa w okresie od 31 marca 2020 r. do 30 września 2020 r.
-o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten (określony wg przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.
-na dołączenie grupowej dokumentacji cen transferowych do dokumentacji lokalnej – do końca trzeciego miesiąca, licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął przedłużony termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.