Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Wydatek na kurs językowy może stanowić koszt uzyskania przychodów

Wydatek przeznaczony przez przedsiębiorcę na kurs językowy może być przez niego zaliczony do kosztów uzyskania przychodów w jego pozarolniczej działalności gospodarczej pod warunkiem, że będzie on związany z tą działalnością tj. będzie służył osiągnięciu lub zachowaniu przychodów.

Kiedy wydatek na kurs językowy będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Co do zasady, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 cytowanej ustawy. W świetle powyższego przepisu, w celu uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodów na gruncie wyżej wskazanej ustawy, konieczne jest aby wydatek ten spełniał łącznie poniższe warunki:
-powinien on pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
-wydatek ten nie może być wymieniony w zawartym w art. 23 ust. 1 ww. ustawy katalogu wydatków, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
-wydatek musi być prawidłowo udokumentowany.

Powyższe oznacza, że w przypadku wykazania przez przedsiębiorcę związku poniesionych wydatków na kurs językowy z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, wydatki te będą stanowiły koszt uzyskania przychodów. Taka sytuacja może nastąpić na przykład w momencie, gdy przedsiębiorca działa na rzecz zagranicznych partnerów biznesowych, w tym również tych którzy mają siedzibę za granicą, lub gdy podejmuje działania w celu pozyskania zleceń od takich kontrahentów.

Stanowisko to zostało potwierdzone przez organy podatkowe między innymi w najnowszej interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 1 sierpnia 2019 r. nr 0114-KDIP3-1.4011.363.2019.1.EC, w której organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem podatniczki, która rozpoczęła prywatny kurs języka angielskiego, na którym wykorzystywane jest także specjalistyczne słownictwo z obszaru informatyki, grafiki oraz obsługi klienta w celu sprawnego prowadzenia kontaktu oraz obsługiwania klientów mających siedzibę zagranicą.

Podobne stanowisko zajął również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 15 stycznia 2016 r., nr PPB1/4511-1350/15-4/AM, w której organ wydający interpretację stwierdził: „Reasumując, mając na uwadze powołane przepisy prawa podatkowego i przedstawione zdarzenie przyszłe, jak również przyjmując za Wnioskodawczynią, że umiejętność bezpośredniego komunikowania się w języku zleceniodawcy jest niezbędna, aby Wnioskodawczymi dalej mogła rozwijać z nim współpracę i zdobywać nowe zlecenia należy stwierdzić, iż wydatki poniesione na naukę języka francuskiego w postaci kursu mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów” oraz Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 3 stycznia 2018 r., nr 0114-KDP3-1.4011.412.2017.2.AM, w której stwierdzono: „Mając na uwadze powyższe przepisy oraz przedstawione informacje stwierdzić należy, że skoro chcąc świadczyć swoje usługi Wnioskodawca musi coraz lepiej posługiwać się angielskim, a poniesione wydatki na kształcenie językowe pozwolą osiągnąć przychód jak również zachować źródło przychodów, to wydatki te mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.”.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.