Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Wiążąca informacja stawkowa już od 1 listopada 2019 roku

Już od 1 listopada 2019 roku podatnicy podatku od towarów i usług będą mogli składać do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wnioski o wydanie Wiążącej informacji stawkowej tzw. WIS. Na jej podstawie uzyskają urzędowe potwierdzenie prawidłowości stosowanych stawek VAT.

Jak było do tej pory?

Według aktualnego stanu prawnego obowiązującego do 31 października 2019 r., podatnik podatku od towarów i usług ma prawo złożyć do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na podstawie art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa wniosek o wydatnie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego w celu potwierdzenia prawidłowości stosowanej przez niego stawki podatku od towarów i usług. Wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacja indywidualna stanowi ochronę dla podatnika. Jednakże należy zaznaczyć, że w praktyce, ochrona ta może okazać się iluzoryczna, gdyż Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje interpretację przepisów prawa podatkowego w oparciu o informacje przedstawionych przez podatnika w treści wniosku i nie jest uprawniony do samodzielnej klasyfikacji towarów lub usług według PKWiU (Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług).

Jak będzie od 1 listopada 2019 roku?

Zgodnie z przepisami, które wejdą w życie od 1 listopada 2019 roku podatnik podatku od towarów i usług nie będzie miał już możliwości złożyć do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego w zakresie prawidłowości stosowanej przez niego stawki podatku od towarów i usług. Podatnik będzie mógł jednak złożyć wniosek o wydanie tak zwanej Wiążącej Informacji Stawkowej. Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług tj. art. 42a-42i Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej będzie upoważniony i zobowiązany do dokonania samodzielnej klasyfikacji towarów lub usług w celu ustalenia prawidłowej stawki VAT. Powyższe nastąpi poprzez wydatnie Wiążącej Informacji Stawkowej. Dokument ten będzie wydawany w formie decyzji, w której znajdą się takie dane jak:
-opis towaru albo usługi,
-klasyfikację towaru według Nomenklatury Scalonej albo usługi według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług,
-stawkę VAT właściwą dla tego towaru albo usługi.

Co będzie mogło być przedmiotem wniosku o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?

Co do zasady przedmiotem wniosku o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej może być towar, usługa, a także towary i usługi, które tworzą tak zwane świadczenia kompleksowe. Podatnik do wniosku będzie mógł dołączyć dokumenty, które będą bezpośrednio odnosić się do specyfiki towarów, aby Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej mógł dokonać właściwej klasyfikacji towaru albo usługi.

Czy Wiążąca Informacja Stawkowa będzie miała moc ochronną?

Wiążąca Informacja Stawkowa będzie wiążąca dla organów podatkowych względem podatnika VAT, dla którego została wydana i w odniesieniu do konkretnego towaru albo usługi. Powyższe oznacza, że organ podatkowy nie będzie mógł kwestionować wysokości stawki podatku od towarów i usług stosowanej przez podatnika w oparciu o uzyskaną Wiążącą Informację Stawkową.
Istotne jest również to, że podatnik VAT będzie objęty ochroną, o której mowa w art. 14k–14m Ordynacji podatkowej, analogicznie do ochrony wynikającej z wydanej interpretacji podatkowej.

Czy wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej będzie podlegać opłacie?

Tak. Wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej będzie podlegał opłacie wynoszącej iloczyn kwoty 40 zł i liczby towarów oraz usług składających się razem na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu. Zgodnie z nowymi przepisami podatnik wnoszący o wydanie Wiążącej Informacji Skarbowej będzie zobowiązany również w miarę potrzeby do pokrycia kosztów przeprowadzonych analiz oraz badań niezbędnych do ustalenia właściwej klasyfikacji towaru albo usługi.

W jakim terminie będzie wydawana Wiążąca Informacja Stawkowa?

Wiążąca Informacja Stawkowa będzie co do zasady wydawana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.