Księgowość, prawo, doradztwo, networking

W sprawach podatkowych pandemia koronawirusa została zakończona- odwieszono bieg terminów procesowych

Kolejne tarcze antykryzysowe teoretycznie mają przynieść nowe pomoce finansowe dla pogrążonych w kryzysie przedsiębiorców. Jednakże pomiędzy nowymi pomysłami na ulgi dla firm zostały wplecione również niekorzystne rozwiązania.

Przepisy zawieszające bieg terminów

Zgodnie z art. 15zzs i art. 15zzr ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw bieg terminów procesowych i sądowych oraz administracyjnych został zawieszony  w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii koronawirusa. Zawieszenie biegu terminów na dokonanie czynności procesowych oznaczało, że obywatele mieli więcej czasu na złożenie odwołań, zażaleń, czy też skarg.

Odmrożenie biegu terminów od 24 maja 2020 roku

Wraz z nowymi przepisami w sprawie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 rząd wprowadził inną ustawę i odmroził bieg terminów od dnia 24 maja. Niestety wprowadzenie nowych przepisów uchylających w tym zakresie przeszło bez większego echa i wielu przedsiębiorców nie wiedziało o tym, że już one nie obowiązują. Spowodowało to, że wielu osobom minął już termin na złożenie odwołania lub skargi w sprawie podatkowej. Ponadto nie wiadomo, kto zaproponował wprowadzenie tej poprawki.

Stan epidemii nadal obowiązuje, a przepisy mimo to zostały uchylone

Co do zasady bowiem wielu obywateli zakodowało sobie informację, że na czas epidemii terminy na wniesienie pism procesowych w między innymi sprawach procesowych zostało zawieszone. Wnioskując z tego powinny być one „odwieszone” w momencie ustania epidemii, jednak stan epidemii nie został odwołany, a mimo to przepisy w zakresie odwieszenia terminów procesowych weszły w życie.

Możliwość przywrócenia biegu terminu

Uchylenie przepisów zawieszających bieg terminów bez podania na szeroką skalę informacji o tym sprawia, że obywatele mogą skorzystać z prawa do przywrócenia terminu na np. wniesienie odwołania od decyzji naczelnika urzędu skarbowego. Bowiem, zgodnie z obowiązującymi przepisami (między innymi art. 10 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego oraz art. 123 § 1 Ordynacji podatkowej) organy administracji publicznej zobowiązane są zapewnić stronie czynny udział w postepowaniu. Wprowadzone w ekspresowym tempie przepisy uchylające zawieszenie biegu terminów sprawiają, że wielu obywateli nie wiedziało o nowych regulacjach, a co za tym idzie nie skorzystało z przysługującego im prawa czynnego udziału w każdym stadium postepowania. Zgodnie z art. 8 § 1 K.p.a. oraz art. 121 § 1 O.p. organy administracji państwowej powinny działać w taki sposób, by pogłębiać zaufanie do państwa i stanowionego przez nie prawa. Warto w tym momencie się zastanowić, czy obywatele wskutek uchylenia wcześniej wskazanych przepisów art. 15zzs i art. 15zzr ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw mogą zostać pozbawieni prawa do złożenia odwołania od decyzji lub skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Dlatego też w sytuacji, gdy pismo procesowe nie zostało złożone w terminie przez uchylenie przepisów w zakresie zawieszenia biegu terminów procesowych podatnik powinien spróbować przywrócić termin, a w uzasadnieniu swojego żądania wskazać cytowane wcześniej przepisy odnoszące się do czynnego udziału w postępowaniu i zasady pogłębiania zaufania do organów administracji publicznej.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.