Księgowość, prawo, doradztwo, networking

W nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług zostaną doprecyzowane przepisy w zakresie Mechanizmu Podzielnej Płatności (Split Payment).

Split Payment już na stałe zagościł w płatnościach między przedsiębiorcami. Warto jednak zauważyć, iż mimo że regulacja ta obowiązuje już prawie rok (obowiązek stosowanie Split Payment wszedł w życie 1 listopada 2019 roku) nadal jej stosowanie budziło wiele wątpliwości. Wraz z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, która ma wejść w życie 1 stycznia 2021 roku ustawodawca postanowił doprecyzować przepisy w zakresie Mechanizmu Podzielnej Płatności.

Możliwość regulowania należności publicznoprawnych z rachunku VAT

Jak jest aktualnie?

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług przedsiębiorca może dokonywać płatności ze specjalnego rachunku VAT na rzecz niektórych należności publicznoprawnych. Należą do nich m.in. zobowiązania wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku od towarów i usług, podatków dochodowych (PIT, CIT), podatku akcyzowego, składek ZUS. Ponadto warto wskazać, że oprócz wyżej wskazanych płatności, podatnik z konta VAT może również przelewać wynikającą z faktury od kontrahenta wartość podatki VAT.

Jak ma być po wprowadzeniu nowelizacji?

Jak wskazano w projekcie ustawy nowelizującej, oprócz wyżej wskazanych należności podatnicy będą mogli z rachunku VAT dokonywać płatności na rzecz agencji celnych (przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego) oraz kwoty odpowiadającej kwocie podatku z tytułu importu towarów. W tych przypadkach w komunikacie przelewu konieczne będzie wskazanie:
-kwoty odpowiadającej kwocie podatku oraz należności celnych, która ma zostać zapłacona z zastosowaniem Mechanizmu Podzielnej Płatności,
-numeru dokumentu płatności wystawionego przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych,
-numer, za pomocą którego przedstawiciel bezpośredni lub pośredni w rozumieniu przepisów celnych jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.

Mniejsze sankcje dla podmiotów stosujących Mechanizm Podzielnej Płatności

Jak jest aktualnie?

W obecnym stanie prawnym ustawodawca przewidział możliwość nakładania sankcji na podatników w sytuacjach, gdy między innymi:
-zaniżają oni zobowiązania podatkowe,
-zawyżają kwotę zwrotu różnicy podatku/podatku naliczonego/kwoty do przeniesienia na następny rok podatkowy,
-wykazują kwoty zwrotu podatku lub kwoty do przeniesienia na następny rok podatkowy zamiast kwoty zobowiązania podatkowego.
Powyższe sankcje wynikają wprost z art. 112b ust. 1 pkt 1 i ust 2 pkt 1 oraz art. 112c ustawy o podatku od towarów i usług.

Jak ma być po wprowadzeniu nowelizacji?

Zgodnie z art. 1 pkt 22 projektu ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe wyżej wskazane sankcje nie będą stosowana wobec podatników, którzy dokonują rozliczeń z użyciem mechanizmu podzielnej płatności.

Projekt ustawy dostępny jest pod adresem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12337206/12710360/12710361/dokument460271.pdf

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.