Księgowość, prawo, doradztwo, networking

W jaki sposób rozliczyć dochody uzyskane przez niepełnoletnie dziecko?

Zgodnie z art. 7 ust. 1. Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dolicza się do dochodów rodziców, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci.
Jeżeli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu, dochody małoletnich dzieci dolicza się po połowie do dochodu każdego z małżonków. Powyższa zasada nie ma zastosowania do małżonków, w stosunku do których orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów.
Do dochodów rodziców dolicza się tylko te dochody, które dziecko uzyskało przed osiągnięciem pełnoletności.

Komu nie przysługuje prawo rozliczenia dochodów małoletniego dziecka?

Obowiązek doliczenia dochodów małoletnich dzieci mają tylko tacy rodzice (biologiczni lub przysposabiający), którym przysługuje prawo dysponowania dochodami dzieci.
Z rozliczenia dochodów małoletniego dziecka nie mogą skorzystać osoby pozbawione przez sąd władzy rodzicielskiej, rodzice pozbawieni zarządu nad majątkiem dziecka, rodzice, których dziecko uzyskało dochód z własnej pracy, stypendium, z przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku czy ze sprzedaży nieruchomości małoletniego.

W jaki sposób rozliczyć dochody małoletniego dziecka?

Jeśli małoletnie dziecko uzyskuje dochody, które powinny być doliczone do dochodów rodziców w ich zeznaniu podatkowym, rodzice wykazują te dochody w zeznaniu rocznym oraz w załączniku PIT/M, przy czym rodzice składają dwa odrębne załączniki PIT/M (po jednym załączniku każdy z nich), niezależnie od wybranego sposobu rozliczenia (wspólne rozliczenie małżonków czy też odrębne).
PIT/M należy wypełnić na imię i nazwisko rodzica. Bez względu na liczbę dzieci, których dochody rodzic ma obowiązek doliczyć, każde z rodziców składa po jednym załączniku PIT/M. Wpisuje się w nim:
-przychód,
-koszty uzyskania tego przychodu,
-dochód (lub stratę), należne zaliczki od uzyskanych przez małoletnie dziecko przy
-chodów podlegających łącznemu opodatkowaniu z przychodami rodziców.
Po wypełnieniu PIT/M, rodzice przenoszą wynikający z załącznika dochód oraz sumę zaliczek do odpowiednich pozycji w formularzu PIT-36.

Co zrobić w sytuacji, gdy dziecko uzyskuje zarówno dochody podlegające doliczeniu do dochodów rodziców oraz dochody, które nie podlegają doliczeniu?

Jeżeli dziecko uzyskuje zarówno dochody, które nie podlegają doliczeniu do dochodów rodziców (np. z umowy zlecenia), i dochody podlegające doliczeniu do dochodów rodziców, to rodzic powinien:
-dochody, które nie podlegają doliczeniu do dochodów rodziców, wykazać w odpowiednim zeznaniu złożonym na imię i nazwisko dziecka (podpisanym przez rodzica),
-dochody podlegające doliczeniu do dochodów rodziców wykazać w swoim PIT-36 oraz w załączniku PIT/M.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.