Księgowość, prawo, doradztwo, networking

W jaki sposób połączyć wyjazd szkoleniowo-integracyjny pracowników?

Okres letni sprzyja wyjazdom szkoleniowo-integracyjnym, które mają na celu oprócz pogłębienia wiedzy w konkretnej dziedzinie również zacieśnienie relacji w zespole.

Czy wydatki poniesione na wyjazd szkoleniowo- integracyjny mogą stanowić koszty uzyskania przychodu?

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów mogą być wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodu oraz zabezpieczenia lub zachowania jego źródła z wyjątkiem wydatków wymienionych w art. 23 wyżej wskazanej ustawy. Co do zasady wydatek z tytułu wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego nie został wymieniony w art. 23 u.p.d.o.f. jako wyłączenie od możliwości do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów. Jednak należy pamiętać, że wyjazd taki powinien mieć przede wszystkim na celu podniesienie kwalifikacji, rozwój zawodowy oraz integrację pracowników. Oznacza to, że szkolenie przeprowadzone podczas wyjazdu powinno mieć związek z prowadzoną działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa, a koszt musi zostać właściwie udokumentowany przez podatnika. Do kosztów uzyskania przychodów związanych z wyjazdem szkoleniowo- integracyjnym pracodawca przy sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji będzie mógł zaliczyć również wydatki pośrednio związane z tym wyjazdem takie jak: zwrot kosztów przejazdu pracowników na szkolenie, koszty wyżywienia czy też koszty noclegów.

W jaki sposób udokumentować wyjazd szkoleniowo-integracyjny?

Pracodawca, który organizuje i finansuje ze środków przedsiębiorstwa wyjazd szkoleniowo- integracyjny dla swoich pracowników powinien sporządzić dokumentację, która potwierdzi cel oraz powiązanie poniesionego przez niego wydatku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Dokument ten powinien wskazywać między innymi dane uczestników wyjazdu, informacje dotyczące szkoleń- ich ilości i tematykę, wskazanie materiałów szkoleniowych użytych w trakcie przeprowadzenia szkolenia, dokumentację fotograficzną sporządzoną podczas wyjazdu stanowiącą potwierdzenie przeprowadzenia szkoleń, czy też integracji pracowników oraz dokumenty poświadczające poniesienie konkretnych wydatków związanych z organizacją wyjazdu szkoleniowo- integracyjnego.

Czy każde spotkanie integracyjne będzie mogło być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 13.02.2007 r., sygn. III SA/Wa 4283/2006 „W przypadku organizacji imprezy integracyjnej, aby zaliczyć ten wydatek do kosztów uzyskania przychodów, należy położyć szczególny akcent na motywujący charakter imprezy. Inaczej wydatki na imprezę nie będą podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, jako wydatki na działalność socjalną. Podatnik, organizując dla pracowników określoną imprezę, musi jako cel tej imprezy przyjąć zintegrowanie pracowników z firmą oraz między sobą, poprawę atmosfery pracy, wzrost motywacji w zakresie wykonywania obowiązków pracowniczych. Jeżeli nie przyjmie takiego celu, samo spotkanie polegające na konsumpcji czy też rekreacji sportowej, nie będzie kosztem uzyskania przychodu”.

Czy wydatki poniesione na szkolenie będą stanowić przychód pracownika?

Co do zasady przyjmuje się, że pracodawca kieruje swojego pracownika na szkolenie w celu podniesienia przez niego swoich kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Podczas szkolenia pracownik nie świadczy pracy na rzecz swojego pracodawcy, co oznacza że ustalenie dla niego dodatkowego przychodu z tego tytułu jest nieuzasadnione.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.