Księgowość, prawo, doradztwo, networking

VAT od transakcji dokonanych z podmiotami z Wielkiej Brytanii

Wraz z upływem 2020 roku zakończył się okres przejściowy związany z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Brexit oznacza również odejście od wspólnych zasad opodatkowania. Dla pozostałych państw Wspólnoty od 1 stycznia 2021 roku Zjednoczone Królestwo stało się państwem trzecim. Oznacza to, że zmienił się sposób opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji dokonywanych z podmiotami z Wielkiej Brytanii.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów zmienia się w import

Podatnik dokonujący importu z Wielkiej Brytanii jest zobowiązany do złożenia importowego zgłoszenia celnego oraz zapłaty podatku VAT z tytułu importu towarów. Możliwe jest jednak zastosowanie uproszczenia polegającego na rozliczeniu podatku należnego VAT od importu towarów bezpośrednio w deklaracji VAT po spełnieniu warunków określonych w ustawie VAT (art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług). Warto również wskazać, że na potrzeby importu inaczej będzie również obliczana podstawa opodatkowania, ponieważ będzie to wartość celna powiększona o należne cło. Momentem powstania obowiązku podatkowego jest moment powstania długu celnego, a nie tak jak w przypadku WNT data wystawienia faktury nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po dostawie.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów stała się eksportem

W związku z tym, że wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów od 1 stycznia 2021 roku w przypadku Wielkiej Brytanii traktowana jest jak eksport towarów zmieniły się warunki do stosowania stawki podatku VAT 0% . Oznacza to, że aby móc zastosować zerową stawkę podatku VAT podatnik obowiązany jest do posiadania odpowiedniego dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej. Wywóz ten musi być potwierdzony przez właściwy organ celny.

W przypadku gdy przemieszczenie towarów z Wielkiej Brytanii na terytorium Polski (lub na odwrót) rozpoczęło się przed zakończeniem okresu przejściowego i zakończyło się po tym okresie, to takie przemieszczenie będzie nadal uznawane do celów VAT za transakcję wewnątrzunijną (WDT i WNT), a nie za eksport/import.

Irlandia Północna nadal traktowana jako państwo członkowskie Unii Europejskiej

Zgodnie z poczynionymi ustaleniami (Protokół w sprawie Irlandii / Irlandii Północnej, Dz.U. C 384 I z dnia 12 listopada 2019 roku) przez cztery lata od zakończenia okresu przejściowego Irlandia Północna będzie traktowana jako państwo członkowskie UE. Oznacza to, że rozliczenia z tym państwem będą dokonywane na dotychczasowych zasadach. Warto jednak zaznaczyć, że dotyczy to tylko transakcji towarowych (wewnątrzwspólnotowej dostawy/nabycia towarów), a nie usługowej.

 

 

 

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.