Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Użytkowanie firmowego auta elektrycznego przez pracownika może być dla niego nieopłacalne podatkowo

Coraz więcej państw zachęca obywateli do porzucenia swoich aut spalinowych na rzecz samochodów elektrycznych. Dotyczy to również przedsiębiorców. Od 12 lipca 2021 roku na mocy programu „Mój Elektryk”, zakup samochodów o napędzie wyłącznie elektrycznym jest premiowany specjalną dotacją. Program ten przewiduje również wsparcie dla firm i organizacji oraz dopłaty do leasingu takiego pojazdu. Być może niektórzy przedsiębiorcy skorzystają z oferowanych pomocy, jednak warto przy tym wskazać, że samochód elektryczny udostępniony pracownikowi również do celów prywatnych może oznaczać dla niego wyższy podatek do zapłaty.

Brak stosownego uregulowania

Aktualnie obowiązujące przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określają wartość pieniężną świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych w wysokości uzależnionej od pojemności silnika pojazdu. Na podstawie art. 12 ust. 2a wcześniej wskazanej ustawy wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości:
-250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3;
-400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.
Powyższe wskaźniki nie mogą mieć zastosowania do pojazdów elektrycznych, ponieważ w ich przypadku nie występuje parametr taki jak pojemność silnika.

W jaki sposób ustalić przychód pracownika korzystającego prywatnie z firmowego samochodu elektrycznego?

Jak wskazano wcześniej, nie ma możliwości określenia przychodu pracownika korzystającego do celów prywatnych z firmowego auta elektrycznego na zasadach określonych w art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Może to oznaczać, że przychód ten należy obliczać na zasadach ogólnych, co przyczyni się do wyższego opodatkowania takiego pracownika względem tego, który korzysta z auta firmowego posiadającego tradycyjny silnik spalinowy.

Dotychczasowe stanowisko organów podatkowych

W przypadku występowania niejasnych przepisów warto wesprzeć się orzecznictwem, które zostało wydane w sprawie ich stosowania. Co do zasady aktualnie dominuje stanowisko organów podatkowych, zgodnie z którym do pracowników korzystających z aut elektrycznych stosuje się niższy pułap przychodów tj. 250 zł. Jak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego z dnia 11 lutego 2o20 r. nr 0114-KDIP3-2.4011.587.2019.1.JK3 „Przepisy o szczególnych zasadach naliczania przychodu z tytułu wykorzystywania do celów prywatnych samochodów służbowych nie regulują w sposób odrębny określenia kwoty ryczałtu dla samochodów elektrycznych. Skoro zatem, w przedmiotowej sprawie, pojemność silnika wynosi 0 i mieści się w przedziale do 1600 cm3 należy przyjąć, że wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystania samochodu służbowego, będącego samochodem elektrycznym do celów prywatnych będzie wynosić 250 zł.”.

Należy w tym miejscu jednak zaznaczyć, że linia interpretacyjna może ulec zmianie, lub mogą zostać przyjęte nowe przepisy regulujące szczegółowo kwestię użytkowania przez pracownika elektrycznego samochodu służbowego. W obecnym stanie prawnym, w celu ochrony warto złożyć wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej potwierdzającej prawidłowość stosowania wyżej wskazanych przepisów w przypadku udostępniania pracownikowi samochodu elektrycznego.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.