Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Ustawodawca przewiduje kolejne obowiązkowe opłaty. Drony będą musiały posiadać polisę OC.

Drony coraz częściej wykorzystywane są przez przedsiębiorców w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Można je spotkać między innymi u fotografów, lub operatorów kamer, którzy tworzą materiały foto i wideo z ważnych uroczystości, lub kręcą spoty reklamowe dla klientów. Niekiedy również za pomocą dronów można z góry obserwować i kontrolować obszar, na którym prowadzona jest inwestycja. Jest to szczególnie wygodne rozwiązanie, gdy teren, na którym przedsiębiorstwo wykonuje pracę jest rozległy.

Drony mogą spowodować szkodę

Wraz ze wzrostem popularności dronów wzrosła też liczba wypadków z ich udziałem. Z badań przeprowadzonych przez dr. Grahama Wilda z australijskiego RMIT University w Melbourne wynika, że większość niebezpiecznych zdarzeń jest wywołanych usterkami technicznymi sprzętu, lub utratą komunikacji pomiędzy urządzeniem, a jego kontrolerem. Upadający dron może spowodować uraz u człowieka lub zniszczyć nieruchomości i rzeczy ruchome. Warto przy tym zaznaczyć, że w niektórych krajach, w tym w Polsce, żeby móc legalnie korzystać z dronu należy przejść obowiązkowe szkolenie zakończone zdanym testem online w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Nowe regulacje

Zgodnie z przedstawionym projektem ustawy z dnia 26 sierpnia 2021 roku o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw do obowiązującego art. 209 ustawy Prawo lotnicze prawodawca zamierza dodać ust. 1a, na podstawie którego operator systemu bezzałogowego statku powietrznego użytkujący bezzałogowy statek powietrzny o masie startowej od 0,25 kg do 20 kg jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wykonywaną operacją. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wykonywaną operacją z tytułu jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem wynosi równowartość 3000 SDR.

Za brak ubezpieczenia dronu będzie grozić kara

Do aktualnego brzmienia art. 209 ustawy Prawo lotnicze ustawodawca przewiduje dodanie ust. 3, zgodnie z którym podmiot, który nie zawarł umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w art. 209 ust. 1a, podlega karze pieniężnej w wysokości 2 000 złotych.

Zmiana dotyczy również minimalnego wieku pilotów obsługujących drony

Powołując się na regulacje unijne prawodawca wskazał, że wraz za nowelizacją ustawy Prawo lotnicze minimalny wiek pilota bezzałogowego statku powietrznego wykonującego operacje z użyciem systemu bezzałogowego statku powietrznego w kategorii „otwartej”, o której mowa w art. 4 rozporządzenia nr 2019/947/UE i „szczególnej”, o której mowa w art. 5 rozporządzenia nr 2019/947/UE, będzie wynosić 14 lat. Osoba niepełnoletnia będzie obowiązana również zaliczyć szkolenie i zdać egzamin online, o którym wspomnieliśmy powyżej. Czynność ta powinna odbyć się pod bezpośrednim nadzorem oraz za zgodą opiekuna prawnego.

Nowe przepisy miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.

Cały projekt ustawy dostępny jest pod adresem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12350601/12811957/12811958/dokument518595.pdf

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.