Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Ulga na Internet- wszystko co powinieneś wiedzieć

Ulga na Internet jest specyficzną formą ulgi, którą można rozliczyć w deklaracji rocznej w dwóch następujących po sobie latach podatkowych, pod warunkiem, że podatnik wcześniej nie korzystał z tego rodzaju odliczenia. Co ważne ulgę na Internet odlicza się od podstawy opodatkowania, czyli od uzyskanego w trakcie roku podatkowego dochodu, a nie samego podatku.

Kto może skorzystać z ulgi na Internet w rozliczeniu za 2018 rok?

Każdy podatnik, który dla osobistych potrzeb korzysta z Internetu, i który wcześniej nie skorzystał z tej ulgi może odliczyć ten wydatek od dochodu, będącego podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym, w rozliczeniu zeznania za rok 2018 z ulgi na Internet mogą skorzystać podatnicy, którzy:
-nigdy wcześniej nie korzystali z tego rodzaju ulgi- w takiej sytuacji mogą skorzystać z ulgi w rozliczeniu za 2018 i 2019 rok,
-po raz pierwszy z ulgi skorzystali przy rozliczaniu zeznania rocznego za rok 2017- w takiej sytuacji podatnicy po raz drugi i jednocześnie po raz ostatni będą mogli skorzystać z ulgi na Internet w rozliczeniu za 2018 rok.

Jaki jest limit odliczenia ulgi na Internet?

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu kwot wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 złotych. Powyższe oznacza, że możliwa kwota do odliczenia z tytułu ulgi na Internet jest limitowana, a maksymalna kwota o jaką podatnik może pomniejszyć swój dochód wynosi 760 zł. Jak wspomniano powyżej, ulgę można stosować maksymalnie przez dwa następujące po sobie lata, więc łączna kwota ulgi jaką można odliczyć w dwóch następujących po sobie latach podatkowych to 1520 złotych. Powyższą ulgę można odliczyć w rocznej deklaracji PIT-28, PIT- 37 lub PIT-36.

Czy poniesienie wydatków na korzystanie z sieci Internet należy udokumentować?

Zgodnie z art. 26 ust. 7 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wysokość wydatków poniesionych między innymi na korzystanie z sieci Internet ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, zawierającego w szczególności:
-dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru),
-dane identyfikujące sprzedającego (towar lub usługę),
-rodzaj zakupionego towaru lub usługi,
-kwotę zapłaty.
Powyższe oznacza, że na udokumentowanie poniesionych wydatków na użytkowanie sieci Internet pozwala m.in. faktura udostępniania przez operatorów usług internetowych przesyłana użytkownikowi pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Ponadto należy zaznaczyć, że w przypadku, gdy podatnik otrzymuje jedną fakturę dokumentującą również wykonanie innych usług np. telewizji, czy telefonu odliczeniu podlegają jedynie te wydatki, które zostały na fakturze wyodrębnione jako zapłata za usługi użytkowania sieci Internet.

Co należy rozumieć pod podjęciem „wydatki poniesione na użytkowanie sieci Internet”?

Pod pojęciem „wydatki poniesione na użytkowanie sieci Internet” należy rozumieć wydatki z tytułu dostępu do sieci poniesione na rzecz podmiotów, które świadczą tego typu usługi. Analizując interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 24 lutego 2012 r., nr IBPBII/1/415-985/11/BD można wywnioskować, że organy podatkowe nie uznają za wydatki poniesione na użytkowanie sieci Internet wydatków poniesionych między innymi na instalację sieci Internet, aktywację sieci Internet, zakup komponentów, czy też sprzętu niezbędnego do funkcjonowania Internetu. Powyższe oznacza, że podatnik może odliczyć od dochodu jedynie wydatki poniesione tytułem comiesięcznych opłat za użytkowanie Internetu.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.