Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Ulga na dziecko- ile wynosi i komu przysługuje?

Komu przysługuje ulga na dziecko?

Ulga na dziecko przysługuje rodzicom, opiekunom lub rodzicom zastępczym. Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku powyższej ulgi istnieją limity dochodu. Podatnik, który:
-ma więcej niż jedno dziecko może uzyskać ulgę bez względu na wysokość dochodu,
-ma jedno dziecko i wychowuje je samotnie może uzyskać ulgę, jeżeli nie zarabia rocznie więcej niż 112 000 zł,
-razem z małżonkiem ma jedno dziecko i pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy może uzyskać ulgę, jeżeli łączna kwot dochodu małżonków nie przekracza 112 000 zł,
-ma jedno dziecko i nie pozostaje w związku małżeńskim z rodzicem dziecka może rozliczyć ulgę, jeżeli nie zarabia rocznie więcej niż 56 000 zł.

Czy ulga przysługuje na każde dziecko?

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych ulga przysługuje:
-na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat,
-na każde niepełnosprawne dziecko, które otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
-na każde dziecko do 25. roku życia, które ciągle się uczy i jego dochód nie przekracza 3 089 zł, przy czym należy zaznaczyć, że kwoty renty rodzinnej nie wlicza się do wyżej wskazanej kwoty.
W przypadku uzyskania przez dziecko pełnoletności i niekontynuowania nauki, liczbę miesięcy, za które przysługuje ulga liczy się proporcjonalnie do momentu, w którym dziecko uzyskało pełnoletność. Oznacza, to że jeżeli dziecko skończyło 18 lat we wrześniu, podatnik będzie miał prawo rozliczyć ulgę za 9 miesięcy (od stycznia do września włącznie). Jeżeli jednak dziecko po ukończeniu pełnoletności nadal się uczy okres kształcenia w szkołach, lub na uczelniach wyższych należ traktować szeroko. Oznacza to, że obejmuje on również wakacje oraz przerwy między studiami I stopnia (licencjackimi) i II stopnia (magisterskimi). Należy jednak zaznaczyć, że okresy przerwy między studiami spowodowane np. zawieszeniem w prawach studenta nie mogą być zaliczone do ulgi na dziecko.

Podsumowując w przypadku uczniów kontynuujących naukę w szkole ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego, w przypadku maturzysty kontynuującego naukę w szkole wyższej ulga również przysługuje za cały rok podatkowy. Taka sama sytuacja następuję, gdy student kończący pierwszy stopień studiów, zostaje zakwalifikowany na studia magisterskie i kontynuuje naukę. Warto również wspomnieć, że bez znaczenia dla zastosowania ulgi na dziecko jest pobieranie nauki przez dziecko w trybie dziennym lub zaocznym, co potwierdza między innymi z Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 24 lipca 2012 r., nr IBPBII/1/415-430/12/ASz.

Jaka jest wysokość ulgi na dziecko?

Wysokość ulgi na dziecko jest zależna od ilości dzieci i miesięcy, za które przysługiwała podatnikowi. Kwoty dotyczące ulgi na dziecko przedstawiają się następująco:
-na pierwsze dziecko 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1 112,04 zł),
-na drugie dziecko 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1 112,04 zł),
-na trzecie dziecko 166,67 zł miesięcznie (rocznie 2 000,04 zł), na czwarte i każde kolejne dziecko 225 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 700 zł).
Należy zaznaczyć, że jeżeli podatnik wraz z małżonkiem składa osobne zeznania podatkowe, powinni ustalić w jakich proporcjach rozliczą ulgę (np. po 50 %). Ulgę na dziecko rozlicza się na formularzu PIT-37, lub PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/O.

W razie pytań lub wątpliwości, zachęcamy do skontaktowania się z naszymi specjalistami, którzy chętnie pomogą rozwiązać wszystkie problemy.