Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Ulga mieszkaniowa- wydłużenie terminu na jej realizację dla podatników, którzy sprzedali nieruchomości w 2018 roku

Ulga mieszkaniowa określona w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to jedna z najpopularniejszych ulg, z których korzystają podatnicy. Do końca 2018 roku osoby, które zbyły nieruchomość przed upływem 5 letniego terminu były zobowiązane do zapłaty podatku, chyba że dochód uzyskany ze sprzedaży wydatkowały na własne cele mieszkaniowe w ciągu dwóch lat od końca roku, w którym dokonały zbycia nieruchomości.

Oznacza to, co do zasady, że w przypadku nieruchomości sprzedanych w 2018 roku możliwość skorzystania z ulgi mieszkaniowej obowiązywała tylko do końca 2020 roku.

Rozporządzenie wydłużające termin realizacji ulgi mieszkaniowej dla podatników, którzy sprzedali nieruchomości w 2018 roku

Pod koniec 2020 roku w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu na wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe przychodu uzyskanego w 2018 r. z odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego. Z treści § 1 niniejszego aktu prawnego wynika, że przedłuża się do dnia 31 grudnia 2021 r. termin na wydatkowanie przez podatnika na własne cele mieszkaniowe przychodu uzyskanego w 2018 r. z odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.2) ) (w brzmieniu z dnia 1 stycznia 2009 r., Dz. U. z 2008 r. poz. 1316).

Powyższe oznacza, że w przypadku podatników, którzy zbyli nieruchomość w 2018 roku termin na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej został wydłużony o rok (tj. do 31 grudnia 2021 r.).

Jak wygląda ulga mieszkaniowa od 2019 roku?

W myśl obowiązującego od 1 stycznia 2019 roku art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe, dokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wydłużyła w 2019 roku okres, w którym podatnik może zrealizować ulgę mieszkaniową z dwóch do trzech lat.

 

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.