Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Ujęcie opłat i odsetek bankowych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

 

Firmowy rachunek bankowy może samodzielnie generować dodatkowe koszty lub przychody, które należy rozliczyć w prowadzonej działalności gospodarczej.

Jakie opłaty związane z prowadzeniem rachunku firmowego mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

Dokonywanie transakcji za pomocą firmowego rachunku bankowego wiąże się z dodatkowymi wydatkami. Są to przede wszystkim prowizje od przelewów, opłaty za prowadzenie konta, czy posiadaną kartę do rachunku bankowego. Od przychodów podatnik może również odliczyć zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek pod warunkiem, że pieniądze pochodzące z tych kredytów i pożyczek zostały przeznaczone na prowadzoną przez przedsiębiorcę działalność gospodarczą.
Jak stanowi art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Oznacza to, że aby dany wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodów musi mieć on związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, co niewątpliwie ma miejsce w przypadku ponoszenia kosztów związanych z prowadzeniem firmowego rachunku bankowego.

Co stanowi przychód?

Prowadzenie firmowego konta nie wiąże się tylko i wyłącznie z wydatkami ponoszonymi na opłaty związane z posiadaniem rachunku.
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychów z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Ustęp 2 pkt 5 tego samego przepisu stanowi, że przychodami z działalności gospodarczej również są odsetki od środków pieniężnych na rachunkach rozliczeniowych, o których mowa w przepisach prawa bankowego, lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, w tym także odsetki od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach.
Na podstawie art. 14 ust. 1i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku otrzymania przychodu z działalności gospodarczej (…) za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty. Z powyższego wynika, że momentem powstania przychodu z tytułu otrzymanych odsetek jest dzień dopisania do ich do rachunku bankowego, czyli ich faktyczne pojawienie się na koncie bankowym.
Powyższe oznacza, że przychodem z prowadzonej działalności gospodarczej będą odsetki od środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym przypisanym do prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.