Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Początek roku to okres rocznych deklaracji PIT-4R i PIT-8AR

Na podmiotach będących płatnikami pdof sporządzającymi PIT-4R i PIT-8AR za 2017 r. spoczywa na podatnikach obowiązek ich przekazania do urzędu skarbowego zasadniczo do końca stycznia 2018 r. (jeżeli nie zaprzestały one działalności przed tym terminem). Z art. 31art. 33-35art. 41 i art. 42e ustawy o pdof wynika,że należą do nich m.in.:

  • zakłady pracy obliczające i pobierające w ciągu roku zaliczki od przychodów m.in. ze stosunku służbowego i stosunku pracy, od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
  • organy rentowe pobierające zaliczki miesięczne od wypłacanych bezpośrednio przez te organy emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych oraz rent socjalnych,
  • osoba dokonująca świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 2 i pkt 4-9 (czyli z umów zlecenia) oraz świadczeń wskazanych w art. 18 ustawy o pdof (tj. praw majątkowych).

 PIT-8AR składają płatnicy, którzy pobierali zryczałtowany podatek dochodowy:

  • odsetek od papierów wartościowych
  • świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów(z wyjątkiem wolnych od podatku)
  • przychodów uzyskanych na terenie Polski przez osoby zagraniczne z tytułów, o których mowa w art. 29 ustawy o pdof,
  • wygranych w grach i konkursach lub nagród związanych ze premią sprzedażową , uzyskanych w państwie członkowskim UE lub innym państwie należącym do EOG (z wyjątkiem wolnych od podatku),
  • dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach  prawnych osób
  • odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej

Deklaracje PIT płatnicy będący osobami fizycznymi przekazują do urzędu skarbowego właściwego dla ich miejsca zamieszkania. Płatnicy niebędący osobami fiz. przekazują je do urzędu skarbowego według swojej siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. PIT-4R oraz PIT-8AR te deklaracje przekazywane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Prawo do składania ich w tradycyjnej, papierowej formie zarezerwowane zostało jedynie dla płatników, u których obowiązek ich przekazania istnieje w stosunku do nie więcej niż pięciu podatników, o ile nie przekazują ich za pośrednictwem biura rachunkowego. Terminowość jest istotna w tym temacie. Pamiętaj o tym.”

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.