Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Twój e-US. W dobie nasilającej się pandemii korzystaj z usług internetowych administracji skarbowej

Kolejne obostrzenia spowodowane pandemią COVID-19, a także przypadki zakażeń wśród personelu obsługującego jednostki organizacyjne Krajowej Administracji Skarbowej powodują, że część wizyt w urzędach zostaje odwołana. Warto w obecnej sytuacji pamiętać, że Ministerstwo Finansów stale poszerza zakres czynności, których podatnicy mogą dokonać przez Internet bez konieczności wychodzenia z domu.

Podatkowe usług online

Cały katalog usług dostępnych online można znaleźć pod adresem strony internetowej:

https://www.podatki.gov.pl/uslugi-online/

Czynności, które można dokonać bez wychodzenia z domu są podzielone na kilka kategorii:

E-URZĄD SKARBOWY: TWÓJ E-PIT, MANDATY, E-MIKROFIRMA, DOKUMENTY I PŁATNOŚCI:

-Twój e-PIT – zeznania podatkowe PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38,
-mandaty – szczegółowe informacje dotyczące mandatów karnych z możliwością zapłaty
-e-mikrofirma – narzędzie do obsługi faktur krajowych, tworzenia ewidencji VAT oraz generowania JPK_VAT i JPK_FA
-mikrorachunek podatkowy – indywidualny rachunek podatkowy, tj. mikrorachunek podatkowy, na który wpłacisz należne podatki,
-płatności online – zapłata należności do urzędu,
-pismo w sprawie wyjaśnienia przeznaczenia wpłaty,
-wniosek o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań,
-czynny żal – zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego
-zawiadomienie ZAW – NR,
-pismo ogólne do urzędu.

ULGI W SPRAWIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH:

-Umorzenie zaległości podatkowej,
-Rozłożenie na raty należności podatkowych,
-Odroczenie terminu zapłaty należności podatkowych,
-Ograniczenie poboru zaliczek na podatek dochodowy.

USTANOWIENIE I ODWOŁANIE PEŁNOMOCNIKA:

-Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w formie elektronicznej UPL-1,
-Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (OPL-1),
-Ustanowienie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej (UPL-1P),
-Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej (OPL-1P),
-Udzielenie pełnomocnictwa szczególnego (PPS-1),
-Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego (OPS-1),
-Udzielenie pełnomocnictwa do doręczeń (PPD-1),
-Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń (OPD-1),
-Pełnomocnictwo ogólne.

E-DEKLARACJE, WIS, AKCYZA, CŁO:

-Elektroniczne formularze PIT, CIT, VAT, dot. gier hazardowych, podatku tonażowego oraz podatku od niektórych instytucji finansowych,
-Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) i podatek od spadków i darowizn (SD),
-Wiążąca informacja stawkowa (WIS),
-Podatek akcyzowy:
• zgłoszenie rejestracyjne uproszczone w zakresie podatku akcyzowego/ zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności jako pośredniczący podmiot olejowy lub zużywający podmiot olejowy (AKC-RU/AKC-ZU),
• deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego (AKC-U/S) i dokument potwierdzający zapłatę akcyzy od nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego,
• wiążąca informacja akcyzowa (WIA).
-E-usługi związane m.in. z odprawami celnymi, przekraczaniem granicy i podatkiem akcyzowym

UWOLNIENIE ŚRODKÓW NA RACHUNKU VAT:

-Wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT.

KARTA PODATKOWA:

-Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16),
-Informacje o zmianach we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16Z),
-Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A).

ZAŚWIADCZENIA:

-Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości,
-Zaświadczenie potwierdzające status podatnika VAT,
-Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami, opłatami, mandatami lub stwierdzające stan zaległości.

JPK:

-JPK_VAT,
-JPK na żądanie,
-struktury JPK,
-narzędzia do tworzenia i wysyłania JPK_VAT,
-aplikacja e-Mikrofirma.

SPRAWOZDANIA FINANSOWE:

Informacje o elektronicznych sprawozdaniach finansowych, bezpłatne narzędzie do ich sporządzenia i złożenia – podatki.gov.pl w zakładce e-Sprawozdania Finansowe.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.