Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Turkusowy model zarządzania firmą

Turkusowy model zarządzania firmą jest koncepcją, która zakłada, że sukces organizacji zależy od nawiązania trwałych relacji opartych na ZAUFANIU, WSPÓŁPRACY I RÓWNOŚCI. Głównym celem tego modelu jest harmonijne i zrównoważone funkcjonowanie firmy, z zachowaniem dbałości zarówno o dobro pracowników, jak i klientów oraz społeczności lokalnej.

Przykładem takiej firmy może być producent odzieży, który używa materiałów ekologicznych, dba o dobre warunki pracy swoich pracowników, wspiera lokalne społeczności poprzez różnego rodzaju projekty społeczne i edukacyjne, oraz podejmuje działania mające na celu minimalizację negatywnego wpływu na środowisko, na przykład poprzez ograniczenie emisji CO2 czy stosowanie odnawialnych źródeł energii.

W tym modelu zarządzania, decyzje nie są podejmowane jednostronnie przez zarząd, lecz w oparciu o konsensus i wspólną pracę wszystkich członków organizacji.

Realizuje się również założenie, że każdy ma do zaoferowania cenne pomysły i doświadczenie, które mogą przyczynić się do rozwoju firmy.

Turkusowy model zarządzania opiera się na wartościach takich jak uczciwość, otwartość, przejrzystość i zaangażowanie. W takiej firmie, liderzy nie postrzegają pracowników jako narzędzi do osiągania zysków, ale jako równoprawnych partnerów, których zdanie i potrzeby są uwzględniane.

W praktyce, turkusowe modele zarządzania niosą ze sobą innowacyjność, elastyczność i zdolność do adaptacji w sytuacji wprowadzania zmian. Dają także pracownikom większą autonomię i odpowiedzialność, co z kolei może prowadzić do większej satysfakcji z pracy i większej efektywności. Turkusowe modele zarządzania często stosowane są w firmach, które dążą do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju i chcą być odpowiedzialnymi społecznie. Ważne jest również, aby taka firma kierowała się silnymi wartościami i etyką, które są podstawą jej działalności.
Bowiem etyka i stosowanie wartości odgrywają kluczową rolę w turkusowych firmach. W tym modelu zarządzania, etyka jest traktowana jako fundament działalności firmy, a wartości są włączane do całego procesu podejmowania decyzji i codziennej praktyki. W turkusowej firmie, etyka jest traktowana jako integralna część biznesu i jest silnie zakorzeniona we wszystkich aspektach działalności. Firma dąży do realizacji swojej misji oraz do osiągnięcia wyników finansowych, ale zawsze w sposób zgodny z wartościami i normami moralnymi. Przykładem takiej etyki może być konsekwentne przestrzeganie praw pracowników, uczciwość w relacjach z klientami i dostawcami, czy dbanie o środowisko naturalne.

Wartości w turkusowych firmach często koncentrują się na równości, wzajemnym szacunku, uczciwości, zaufaniu, otwartości i współpracy.

Właściciele i pracownicy tych organizacji wierzą, że właściwe kształtowanie relacji, opartych na tych wartościach, przyczynia się zarówno do sukcesu organizacji, jak i do dobrobytu społeczności, w której firma działa.

Stosowanie wartości w turkusowej firmie oznacza, że są one uwzględniane w procesie podejmowania decyzji zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym. Wartości są żywe i codziennie manifestowane w działaniach firmy, w sposób przejrzysty i konsekwentny. W turkusowej firmie, wartości nie są jedynie nośnymi hasełkami, czy słowami na papierze, lecz są wprowadzane w życie przez całą organizację. Pracownicy są zachęcani do identyfikowania się z wartościami firmy i do podejmowania działań zgodnych z nimi. Wszystkie decyzje i działania są oceniane w kontekście wartości, co przyczynia się do budowania silnej kultury organizacyjnej i identyfikacji z firmą.

W ramach turkusowego modelu zarządzania, firma staje się otwartym systemem, który współpracuje z otoczeniem i angażuje się w dialog z różnymi interesariuszami, takimi jak pracownicy, klienci, dostawcy, społeczność lokalna czy organizacje pozarządowe. Ważne jest szanowanie potrzeb i wartości każdej ze stron oraz podejmowanie decyzji w taki sposób, aby służyły wszystkim interesariuszom.

Liderzy i menedżerowie w takich firmach pełnią rolę facylitatorów i mentorów, którzy wspierają rozwój i samorealizację pracowników. W taki sposób tworzy się atmosferę zaufania i twórczego podejścia, w której każdy może rozwijać swoje umiejętności i talenty. Turkusowy model zarządzania firmą niesie ze sobą wiele korzyści zarówno dla samej organizacji, jak i dla jej interesariuszy. Wpływa pozytywnie na kulturę organizacyjną, wzmacnia zaangażowanie pracowników, zwiększa efektywność i innowacyjność, a także buduje reputację firmy jako odpowiedzialnej społecznie.

Czy możliwe jest prowadzenie Turkusowej Firmy w Polsce?

Oczywiście, że tak! W Polsce istnieje wiele firm, które podejmują działania zgodnie z założeniami turkusowej ekonomii. Firmy te skupiają się nie tylko na osiąganiu zysków, ale także na społecznej odpowiedzialności, ochronie środowiska i zrównoważonym rozwoju.

Przykłady takich firm w Polsce obejmują przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją odzieży z materiałów ekologicznych, firmy technologiczne promujące innowacyjne rozwiązania proekologiczne, przedsiębiorstwa spożywcze stawiające na produkty organiczne czy rolnictwo ekologiczne, a także firmy usługowe dbające o dobre warunki pracy swoich pracowników i angażujące się w lokalne społeczności.

Działanie firmy w duchu turkusowej ekonomii wymaga świadomego podejścia do biznesu, uwzględniającego aspekty społeczne, środowiskowe i ekonomiczne. W Polsce istnieje wiele możliwości i przestrzeni do prowadzenia tego typu przedsięwzięć.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.