Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Tarcza antykryzysowa- mikropożyczka dla przedsiębiorcy z powiatowego urzędu pracy na gruncie przepisów prawa podatkowego

Tarcza antykryzysowa 2.0. wprowadziła pożyczkę w wysokości 5 tys. zł dla wszystkich mikroprzedsiębiorców. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy będzie podlegać umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadczy, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. W niniejszym artykule zajmiemy się zagadnieniem mikropożyczki na gruncie przepisów prawa podatkowego.

Czy umorzenie mikropożyczki stanowi przychód dla przedsiębiorcy?

Zgodnie z art. 15zzd ust. 1 ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. Pożyczka może być udzielona do wysokości 5 000 zł. Na podstawie art. 15zzd ust. 7 Tarczy antykryzysowej 2.0. pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
Zgodnie z ustępem 10 wyżej cytowanego przepisu przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Czy sfinansowanie zakupu z mikropożyczki w ramach działalności gospodarczej umożliwia zaliczenie tego wydatku do kosztów uzyskania przychodów?

Jak zauważono powyżej umorzona mikropożyczka nie stanowi dla przedsiębiorcy przychodu. Jednak czy w związku z tym sfinansowane z jej wykorzystaniem wydatki związane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów?
W związku z wprowadzonymi tarczami antykryzysowymi ustawodawca nie ustanowił żadnego warunku, na podstawie którego przedsiębiorca nie mógłby zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą sfinansowanych z otrzymanej w ramach pomocy mikropożyczki. Powyższe oznacza, że do takich wydatków należy stosować zasady ogólne dotyczące kosztów uzyskania przychodów. Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 u.p.d.o.f.. Oznacza to, że wydatki sfinansowane z otrzymanej w ramach pomocy mikropożyczki będą stanowiły dla przedsiębiorcy koszty uzyskania przychodów w zakresie, w jakim zostaną poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i nie będą należeć do kosztów wymienionych jako niestanowiących podatkowych kosztów uzyskania przychodów.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.