Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Tarcza antykryzysowa 2.0.- jakie zmiany wprowadza dla przedsiębiorców?

Po ponad 2 tygodniach od wejścia w życie tzw. ustawy antykryzysowej, która
w dość ograniczony sposób oferowała pomoc przedsiębiorcom, Prezydent podpisał drugi akt prawny zwany potocznie tarczą antykryzysową 2.0. W niniejszym artykule omówimy podstawowe rozwiązania dla przedsiębiorców, które zostały uchwalone tą ustawą.

Rozszerzenie kręgu przedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z 3-miesięcznego zwolnienia ze składek ZUS o firmy zatrudniające do 49 osób

Przedsiębiorcy zatrudniający od 10 do 49 pracowników będą zwolnieni z opłacania składek ZUS. Należy jednak zaznaczyć, że zwolnieni to będzie dotyczyło jedynie 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek. Do liczby ubezpieczonych nie będzie się wliczać pracowników młodocianych.

Ponowne wypłacenie świadczenia postojowego

Wprowadzone pierwotną tarczą antykryzysową świadczenie postojowe dla osób samozatrudnionych, lub pracujących wcześniej na podstawie umowy cywilnoprawnej miało charakter jednorazowy i wynosiło maksymalnie 2080 zł. Nowa ustawa przewiduje ponowną wypłatę tego świadczenia, nie więcej jednak niż trzykrotnie.

Pomocą objęci również przedsiębiorcy działający od 1 lutego

Tarcza antykryzysowa 2.0. obejmuje swoją pomocą również przedsiębiorstwa, które powstały pomiędzy 01 lutego, a 01 kwietnia 2020 roku.

Odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020 r.

Rozwiązanie to będzie przeznaczone dla płatników składek, którzy mają trudności w terminowym opłaceniu składek w następstwie COVID-19. Będą oni mogli skorzystać z odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę od składek za okres od stycznia 2020 r. Ulga ta będzie dotyczyła wszystkich płatników składek – nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa. Odstąpienie od pobierania odsetek będzie możliwe w sytuacji, gdy składki już zostały opłacone, ale po ustawowym terminie płatności i w związku z tym powstały odsetki oraz gdy nie zostały jeszcze opłacone składek, a upłynął już ich termin płatności.

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców

Pożyczka w wysokości 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców ma objąć wszystkich mikroprzedsiębiorców. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy będzie podlegać umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Razem z nowelizacją ustawy zostanie zniesione kryterium dotyczące zatrudnienia pracowników. Tym samym nawet jeśli przedsiębiorca zwolni kilku pracowników po otrzymaniu pożyczki nadal nie będzie musiał zwracać otrzymanych środków.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.