Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Split payment- czym jest mechanizm podzielnej płatności i co zmienią wprowadzone regulacje od 2020 roku?

Na czym polega mechanizm podzielnej płatności?

Mechanizm podzielonej płatności polega na tym, że płatność przez nabywcę na rzecz sprzedawcy za nabytą usługę bądź towar odbywa się w dwóch kwotach, oddzielnie na dwa rachunki sprzedawcy. Na pierwszy rachunek nabywca przelewa kwotę należności netto, na drugi natomiast- specjalnie dedykowany rachunek dla potrzeb rozliczenia podatku od towarów i usług kwotę podatku.

Dostęp do pieniędzy, które zostały zgromadzone na rachunku dedykowanym dla podatku od towarów i usług będzie dla podatnika ograniczony. Co do zasady podatnik będzie miał możliwość przeznaczenia tych środków do zapłaty własnych zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od towarów i usług. Oznacza to, że środki zgromadzone na tym koncie będzie mógł wykorzystać na zapłatę swojemu dostawcy kwotę podatku od towarów i usług z otrzymanej faktury na jego rachunek VAT oraz zapłatę podatku VAT na konto urzędu skarbowego.

Istnienie wyżej wskazanego rachunku sprzedawcy dedykowanego dla podatku od towarów i usług nie oznacza jednak, że w przypadku, gdy zobowiązanie podatkowe okaże się niższe od kwoty podatku, która w danym okresie rozliczeniowym wpłynęła na wcześniej wskazane konto podatnik nie będzie miał prawa do zwrotu całości lub części tej kwoty na zwykły rachunek bankowy. Zgodnie bowiem z art. 108b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego wyda, w drodze postanowienia, zgodę na przekazanie środków zgromadzonych na wskazanym przez podatnika rachunku VAT na wskazany przez niego inny rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony ten rachunek VAT.

Podatnik w takim wniosku ma obowiązek określić wysokość środków zgromadzonych na rachunku VAT, jaka ma zostać przekazana. Naczelnik urzędu skarbowego wyda postanowienie w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku. W postanowieniu naczelnik urzędu skarbowego określi wysokość środków, jaka ma zostać przekazana na rachunek bankowy podatnika.

Jakie transakcje będą objęte obowiązkowym mechanizmem podzielnej płatności?

Obowiązkowym mechanizmem podzielnej płatności objęte będą transakcje, wobec których obecnie stosuje się reżim odwrotnego obciążenia lub odpowiedzialność solidarną .Ze względu na zdiagnozowane w wyniku przeprowadzonych kontroli podatkowych nieprawidłowości, obowiązkowym stosowaniem mechanizmu podzielnej płatności zostaną objęte również transakcje, których przedmiotem będą:
-węgiel i produkty węglowe,
-części i akcesoria do pojazdów silnikowych,
-urządzenia elektryczne wraz z częściami i akcesoriami do nich,
-maszyny i urządzenia elektryczne wraz z częściami i akcesoriami do nich.

Co jeszcze wprowadzą planowane zmiany?

Analizując planowane zmiany należy zauważyć, że ustawodawca zamierza wprowadzić możliwość wykorzystania zgromadzonych na dedykowanym dla podatku od towarów i usług koncie bankowym na zapłatę innych podatków oraz składek ZUS.
Ponadto w przypadku dokonywania transakcji z obowiązkiem zastosowania mechanizmu podzielnej płatności konieczne będzie umieszczenie informacji o split payment na wystawianych fakturach.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.