Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Skutki podatkowe umieszczenia reklamy na samochodzie

Przedsiębiorcy w celu zapewnienia rozpoznawalności swojej marki często naklejają na auta służące do prowadzonej przez nich działalności gospodarczej reklamy mające na celu informowanie potencjalnych odbiorców o świadczonych usługach lub sprzedawanym asortymencie.

Reklama na samochodzie, a możliwość 100 % odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z nabyciem i eksploatacją samochodu

Analizując to zagadnienie należy na wstępie zaznaczyć, że sam fakt oklejenia samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej i poprzez to umieszczenia na nim informacji handlowych takich jak logo firmy, jej nazwę, zakres świadczonych usług, adres strony internetowej, czy też numer telefonu nie daje podatnikowi możliwość odliczenia 100 % podatku VAT od wydatków ponoszonych w związku z używaniem tego pojazdu. W zakresie możliwości pełnego lub częściowego odliczenia podatku VAT w przypadku wykorzystywania samochodów w działalności gospodarczej obowiązują „tradycyjne” reguły. Oznacza to, że podatnik, który korzysta z samochodu osobowego tylko i wyłącznie do prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i dokumentuje ten fakt za pomocą ewidencji przebiegu pojazdu jest upoważniony do korzystania ze 100 % odliczenia podatku VAT z wydatkami związanymi z eksploatacją tego samochodu. Natomiast w odniesieniu do przedsiębiorców, którzy korzystają z auta w tak zwany sposób mieszany (zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej, jak i do celów osobistych) przysługuje możliwość odliczenia 50 % podatku od towarów i usług.

Czy od wydatku poniesionego na oklejenie reklamą samochodu stosuje się zasadę dotyczącą 50 % odliczenia podatku VAT?

Zgodnie z art. 86a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi z prawem do połowicznego odliczenia zalicza się wydatki dotyczące:
-nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych,
-używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3,
-nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.
Wydatek poniesiony przez przedsiębiorcę związany z oklejeniem samochodu reklamą nie może być zakwalifikowany do żadnego z powyższych wydatków. Nie stanowi on bowiem nabycia, importu, ani też wytworzenia pojazdu, a także nie wynika z używania pojazdu na podstawie umowy najmu, dzierżawy, czy leasingu. Wydatek ten nie jest także związany z nabyciem lub importem paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tego pojazdu, czy też usług naprawy lub konserwacji pojazdu. Dlatego też od wydatku związanego z oklejeniem samochodu służącego do działalności gospodarczej reklamą pozwoli podatnikowi odliczyć podatek od towarów i usług w pełnej wysokości.

Reklama na samochodzie, a podatek dochodowy

Analizując regulacje ustaw dotyczących podatków dochodowych należy zwrócić uwagę na odpowiednio art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy o PIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów 25% poniesionych wydatków, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu kosztów używania samochodu osobowego, innego niż określony w pkt 46, na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej – jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika. Natomiast zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów 25% poniesionych wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania samochodu osobowego na potrzeby działalności gospodarczej – jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika.
W powyższej sytuacji analogicznie jak w przypadku podatku od towarów i usług podatnik, który umieści reklamę na samochodzie służącym do prowadzonej przez niego działalności gospodarczej będzie miał możliwość zaliczenia tego wydatku w całości do kosztów uzyskania przychodu, gdyż naklejenie reklamy nie stanowi wydatku bezpośrednio związanego z używaniem samochodu osobowego.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.