Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Skuteczna współpraca w zespole – jak to zrobić?

Rozwijająca się firma potrzebuje w pewnym momencie zatrudniać specjalistów, którzy będą musieli umieć się ze sobą skutecznie dogadywać w celu osiągania zakładanych celów. Skuteczna współpraca w zespole zakłada przede wszystkim sprawną komunikację, bieżący dostęp do niezbędnych informacji, a także wzajemny szacunek.

Zespół działa jak jeden mechanizm, w którym jednostkowe działania przekładają się na rezultaty pracy całej grupy. Niezwykle ważne zatem jest takie postępowanie, aby starać się wytworzyć w grupie atmosferę wzajemnej akceptacji, tolerancji i zaangażowania w pracę. Równie istotna jest w tych działaniach postawa lidera, którego jednym z głównych zadań jest motywowanie współpracowników do pracy oraz dbałość o ich integrację.

Można to osiągnąć poprzez okazywanie chęci udzielania pomocy w sytuacjach stresowych, docenianie zarówno pojedynczych jednostek, jak i całej grupy. Priorytetowe znaczenie ma umiejętność tworzenia klimatu otwartości i zaufania, gdyż pomaga to w trafnym diagnozowaniu i rozwiązywaniu konfliktów.

Tam, gdzie jest zaufanie, są rezultaty

Rolą lidera jest również pilnowanie terminów i skuteczności realizacji celu przez zespół, dbałość o odpowiedni przepływ danych, rozwiązywanie bieżących konfliktów i problemów. W zależności od modelu współpracy w zespole to właśnie lider – samodzielnie lub z pomocą innych członków zespołu – ustala normy obowiązujące w zespole: sposób komunikacji, ramy czasowe wykonania poszczególnych zadań, odpowiedzialności przypisane do stanowisk itd.

Zespół tworzą ludzie o rozmaitych zdolnościach i nawykach komunikacyjnych, dlatego też ważne jest stosowanie kilku prostych zasad. Należą do nich:

• szacunek dla ludzi o różnych osobowościach i posiadanej przez nich wiedzy;

• asertywność;

• umiejętność właściwego posługiwania się danymi;

• zdolność aktywnego słuchania;

• dostrzeganie w sobie nawzajem naszych atutów, zalet, które pomagają nam w codziennej pracy.

 

Najważniejszymi korzyściami współpracy w grupie są:

• zdecydowanie lepsza wydajność i efektywność pracy;

• znacznie większa liczba kreatywnych rozwiązań;

• możliwość skorzystania z rozmaitych doświadczeń i umiejętności jej członków;

• podział odpowiedzialności na poszczególnych członków zespołu;

• wzmacnianie więzi międzyludzkich;

• możliwość realizacji zadań na większą niż dotychczas skalę.

Reasumując, można stwierdzić, że zespołowe rozwiązywanie problemów przeważnie przynosi znacznie lepsze rezultaty niż rozwiązania indywidualne.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.