Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Rząd zamierza nałożyć podatek od towarów i usług na import towarów o niewielkiej wartości

Zgodnie z Rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw w najnowszej nowelizacji VAT uchylony ma zostać art. 51, który zawierał zwolnienie od opodatkowania importu towarów o niewielkiej wartości.

Całość projektu wraz z uzasadnieniem dostępna jest pod adresem:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=1114

Aktualnie obowiązująca regulacja

Zgodnie z obowiązującym aktualnie art. 51 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku import towarów umieszczonych w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa trzeciego bezpośrednio do odbiorcy przebywającego na terytorium kraju, pod warunkiem że łączna wartość towarów w przesyłce nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 22 euro. Zwolnienia od podatku nie stosuje się do:
-napojów alkoholowych;
-tytoniu i wyrobów tytoniowych;
-perfum i wód toaletowych.
Ponadto powyższego zwolnienia nie stosuje się do towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego.

Cel usunięcie zwolnienia

Jak wskazano w uzasadnieniu Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zwolnienie wskazane w art. 51 ustawy o podatku od towarów i usług jest źródłem ciągłych skarg ze strony przedsiębiorstw z UE, ponieważ słusznie twierdzą, że są w niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej wobec dostawców spoza UE. Istnieją również dowody na to, że zwolnienie jest przedmiotem nadużycia, w wyniku czego wartość przesyłek jest zaniżona, aby utrzymać się w ramach kwoty zwolnienia, co wskazuje, że straty w podatku VAT mogą być jeszcze wyższe.
Celem powyższej zmiany jest unikanie zakłócenia konkurencji pomiędzy dostawcami z UE i spoza niej oraz unikanie uszczuplenia dochodów podatkowych. Zdaniem ustawodawcy likwidacja zwolnienia z VAT dla importu towarów o niewielkiej wartości do 22 euro przyczyni się do poprawy konkurencyjności przede wszystkim krajowych podatników, którzy prowadząc sprzedaż na terytorium kraju ponosili ciężar podatku VAT, podczas gdy takie same towary zakupione poza UE, korzystały w większości państw UE ze zwolnienia z VAT od takiego importu. Ponadto w jego opinii, wskutek zwiększenia efektywności poboru VAT od towarów sprzedawanych przez przedsiębiorców spoza UE (oraz likwidacji zwolnienia z VAT od importu przesyłek o wartości nieprzekraczającej 22 euro), poprawi się sytuacja unijnych (w tym polskich) przedsiębiorców względem podmiotów z państw trzecich, poprzez skuteczniejsze zapewnianie równych warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Nowa regulacja likwidująca zwolnienie z VAT importu towarów o niewielkiej wartości miałaby zacząć obowiązywać od 1 lipca 2021 roku.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.