Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako forma opodatkowania usług transportowych

Możliwość opodatkowania usług transportowych ryczałtem

Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych polegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Definicja pojęcia „działalność gospodarcza” została zamieszczona w art. 5a ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:
-wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
-polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
-polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do przychodów z innych źródeł.

Przedsiębiorcy chcący opodatkować swoją działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mają możliwość wyboru tej formy opodatkowania na podstawie złożonego oświadczenia do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód w roku podatkowym, lub w przypadku, gdy pierwszy przychód został osiągnięty w grudniu danego roku podatkowego, oświadczenie o wyborze formy opodatkowania można złożyć do końca roku podatkowego.

Wybór stawki ryczałtu dla usług transportowych

Jako podstawową stawkę ryczałtu dla działalności usługowej usługodawca przewiduje stawkę 8,5%. Natomiast w sposób szczególny odnosi się jednak do usług transportowych w art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne., gdzie wprowadza stawkę 5,5% w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton. Rozstrzygając zatem jaką stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w konkretnym przypadku należy zastosować do usług transportowych należy ustalić z jakim rodzajem usług mamy do czynienia. Jeżeli będą to usługi w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton możliwa będzie do zastosowania stawka 5,5%. W przeciwnym wypadku podatnik będzie obowiązany zastosować stawkę podstawową dla tego rodzaju usług, czyli 8,5 %.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.